CleanSCHOOL - Discovering safe cleaning for school buildings to reduce harmful chemical, particle and microbial footprint

Suomen akatemia

Poikkitieteellisen tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää siivousmenetelmien ja - aineiden sekä ilmanvaihdon merkitystä siivouksesta peräisin oleville haitallisille kemiallisille ja mikrobiologisille epäpuhtauksille altistumisessa. Aineisto- ja kyselytutkimuksen avulla selvitetään siivouskäytäntöjen ja käytettyjen kemikaalien vaikutusta oppilaiden poissaoloihin. Laboratorio-ja kammiokokeilla tutkitaan mm. siivouskemikaalien solutoksisuutta sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vapautumista käytettäessä eri tyyppisiä siivousaineita erilaisilla pintamateriaaleilla.  Ilmastoinnin aerodynaamisen mallituksen ja optimoinnin avulla pyritään vähentämään siivouksen aiheuttamaa altistusta. Kouluissa tehtävillä kenttätutkimuksilla ja tulosten tilastollisilla analysoinneilla selvitetään siivouksen aiheuttamaa altistumista sisäilman haitallisille epäpuhtauksille todellisissa kouluolosuhteissa ja selvitetään keinoja altistuksen vähentämiseksi. Tutkimustulosten perusteella annetaan suosituksia siivousmenetelmistä, siivousaineista ja ilmanvaihdon optimoinnista altistuksen vähentämiseksi. Tulokset ovat sovellettavissa koulurakennusten lisäksi myös muihin julkisin rakennuksiin.  

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
951 849€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat