Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin

Tutkimuksessa tehdään näkyväksi nuorisorikollisuuden ilmiön kompleksisuutta ja nykyisestä palvelurakenteesta muodostuvia haasteita siihen tarttumiseen. Tutkimuksen avulla kartoitetaan, miten nykyisiä hallinnonrajat ylittäviä yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen tapoja käytetään pitkittyneesti rikoksilla oireilevien nuorten tarpeisiin vastaamisessa, sekä mikä estää rakenteiden kehittymistä kompleksisten ongelmien ratkaisijaksi ja tuodaan esiin vaihtoehtoisia, kustannustehokkaita tapoja vastata nuorisorikollisuuteen ja syrjäytymiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa: Hanna-Kaisa Pernaa
Hankkeen muut tutkijat Vaasan yliopistossa: Juha Lindell, Pirkko Vartiainen
Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Hanna-Kaisa Pernaa

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
324 800€
Kokonaisbudjetti
324 800€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat