Aseman Lapset ry

Päivitetty 10.12.2020 | 10:12

Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö.

Vuonna 1990 perustetun Aseman Lapset ry:n toimintaideologiana on lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan vuorovaikutuksen tukeminen. Järjestö haluaa tukea lasten ja nuorten lisäksi myös heidän lähipiiriään ja vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia parantava. Järjestön luonteeseen kuuluu nopea reagoiminen nuorten elämässä tapahtuviin muutoksiin, ja se luo aktiivisesti kumppanuuksia monenlaisten, joskus yllättävienkin yhteistyötahojen kanssa.

Koordinaattori Hankkeen kesto
Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin -
Projektikumppani Hankkeen kesto
Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin -