Petri Uusikylä

Research Director

School of Management, Social and Health Management
firstname.lastname@uwasa.fi

vCard icon Download my contact information in vCard format.


https://www.linkedin.com/in/petri-uusikyla-98107814

 

Petri Uusikylä (Phd) has over 25 year´s of experience in public policy related research, capacity building and evaluation. He is research director at at University of Vaasa (Complexity Research Group) and co-founder of Frisky & Anjoy. Petri is currently also chairman of the of the Finnish Section of the International Institute for Administrative Sciences IIAS and Board Member of the Finnish Evaluation Society. He has a comprehensive list of publications in the fields of innovation policy, systems analysis and complexity research, regulatory impact assessment, public budgeting, policy evaluation and methodology as well as European policy-making and public managements reform and development aid. He has also been government adviser on public policy evaluation, EU-policy making and performance management for several EU Member States and OECD-countries. He is specialized in public policy design and deliberative methods and social experimentation. He has facilitated more than 250 strategy and policy design workshops, working groups and innovation labs.

Recent publications:

Uusikylä, Petri & Tommila, Paula & Uusikylä, Ida (2020). Disaster Management as a Complex Adaptive System. In Lehtimäki, H. & Uusikylä, P. & Smedlund, A. (Eds.). Society as an Interaction Space. A Systemic Approach. Translational Systems Sciences. Singapore: Springer.

Uusikylä, Petri & Ahonen, Pertti & Hietakangas, Nina K. & Nurmi, Johanna (2020). Finland in Stockmann, Reinhard & Meyer, Wolfgang & Taube, Lena (Eds.) Institutionalisation of Evaluation in Europe. London: Palgrave Macmillan.

Uusikylä, Petri (2020). Towards Innovative Pedagogy and Learning Business Ecosystem. The Final Evaluation of the IRIS Project (HEI-ICI: Turku University of Applied Sciences and Tumaini University Dar es Salaam College (TUDARCo). Turku: Turku University of Applied Sciences.

Lehtonen, K.; Uusikylä, P. (2021). How Do Networks Reflect Collaborative Governance? The Case of a Sport Policy Program. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 7229. https://doi.org/10.3390/ijerph18147229

Rantala, Kati & Inka Järvikangas & Samuli Pitze?n & Petrus Kautto & Pertti Ahonen, Petri Uusikylä & Suvi Jaakkola & Sanna-Riikka Saarela & Olli-Pekka Aaltonen & Chris Carling (2021). Lakien toimivuuden seuranta ja jälkiarviointi. Nykytilan kuvauksesta kehittämisehdotuksiin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:28. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri & Lintinen, Urho & Kotiranta, Sami & Jaakkola, Suvi (2021). Julkisen sektorin systeeminen muutos. Kokemuksia maailmalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:15. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Lintinen, Urho & Jaakkola, Suvi (2020). #TaideMaksaa. Taiteilijoiden näyttelypalkkiokokeilun arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:19.

Ahonen, Pertti & Uusikylä, Petri (2020). Oppeja maailmalta: lainsäädännön jälkiarviointi lisää avoimuutta. Policy Brief 26/2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Lähde Kristiina & Lintinen, Urho & Jaakkola, Suvi (2021). Muotoaan etsivä virasto. Taiteen edistämiskeskuksen arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:11. Valtioneuvosto, Helsinki.

Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Manu, Samuli; Vartiainen, Pirkko; Uusikylä, Petri; Jalonen, Harri; Kotiranta, Sami; Lintinen, Urho; Annala, Mikko; Gronchi, Iacopo; Leppänen, Juha; Mertsola, Silva (2021). Government steering Beyond 2020 : From Regulatory and Resource Management to Systems navigation. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:17. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri, Lintinen, Urho, Djakonoff, Vera (2021). Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi. Kansainväliset käytännöt. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:35. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Hyytinen, Kirsi-Maria & Räkköläinen Mari (2021). Tuomarista maailmanparantajaksi – arvioinnin muuttuva rooli kompleksisessa maailmassa. Teoksessa: Lili-Anne Kihn, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen, Jaakko Rönkkö, Matti Urpilainen ja  Jani Wacker (Toim.) Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa. Tampere University Press. Tampere. [vertaisarvioitu]

Salminen, Vesa; Halme, Kimmo; Järvelin, Anne-Mari; Kettinen, Juha; Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Stenvall, Jari; Vakkuri, Jarmo; Johanson, Jan-Erik (2021). Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:33. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri (2021). Sukellus systeemiajattelun syvään päätyyn. Työn tuuli 1/2021. Helsinki

Uusikylä, Petri; Lonka, Harriet; Pelttari, Hannu; Jalonen, Harri; Laitinen, Kari; Sederholm, Teija; Huhtinen, Aki-Mauri; Anttonen, Markku; Niskanen, Ville-Pekka; Vartiainen, Pirkko; Tikanmäki, Ilkka (2021). Viljasta verkostoihin : Huoltovarmuuskeskuksen arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:32. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-733-5

Uusikylä, Petri & Ketola, Johanna & Oreschnikoff, Aleksis & Aula, Pekka & Kuosmanen, Jaakko & Jaakkola, Suvi & Jalonen, Harri (2021). Kohti mahdollistavaa tiedediplomatiaa. Suomalaisen tiedediplomatian tila ja kehittämistarpeet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:41. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikyla?, Petri, Urho Lintinen, Harri Jalonen, Hannu Pelttari, Pekka Peura, Aleksis Oreschnikoff (2021). Vakaasta valvojasta muutoksen mahdollistajaksi. Energiaviraston ulkopuolinen arviointi. Tyo?- ja elinkeinoministerio?n julkaisuja 2021:66.

Jalonen, H., Uusikylä, P., Keinänen, A., Kallunki, V., Huhtinen, A-M., Lonka, H., Laitinen, K., Jukka, L., Jokipii, A. (2021). Tiedon huoltovarmuutta etsimässä. Vaasan yliopiston raportteja 28/2021.

Salminen, Vesa; Roiha, Ulla; Haila, Katri; Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Keinänen, Anssi; Saes, Lisanne; Van der Linden, Erika (2022). Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:1.

Vuorela, Maarit, Pekkala, Henrik, Halme, Kimmo, Salminen, Vesa, Uusikylä, Petri ja Oreschnikoff, Aleksis (2022). Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ulkoinen arviointi. Tyo?- ja elinkeinoministerio?n julkaisuja 2022:15.

Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Köngäs, Olavi; Leskinen, Juha-Pekka (2022). Käynnissä Ryhti-liike. Ryhtihankkeen kehittävä arviointi. Loppuraportti. Ympäristöministeriö ja Frisky & Anjoy 2022.

Uusikylä, Petri (2022). Ja?rjesto?t systeemisen muutoksen mahdollistajina.14-22. Teoksessa Mäkipää, Erica & Aalto-Kallio, Mervi (toim.): Muutosten tiet kietoutuvat yhteen. SOSTEn julkaisuja 2/2022. SOSTE, Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki.

Jalonen, H., Uusikylä, P., Lonka, H., Laitinen, K., Jokipii, A., Huhtinen, A-M., Rantamäki, A., Kallunki, V., Niskanen, V-P., Keinänen, A, (2022). Kansallinen varautuminen edellyttää tilannetietoisuutta, joka rakentuu yhteiskunnallisten toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. IRWIN-hankkeen Policy Brief 1/2022.

Jalonen, Harri & Lähteenmäki-Smith, Kaisa & Manu, Samuli & Uusikylä, Petri & Branders, Minna (2022). Ilmiölähtöinen hallinta sotkuisessa maailmassa. Teoksessa: Jäntti, Anni & Kork, Anna-Aurora & Kurkela, Kaisa & Leponiemi, Ulriika & Paananen, Henna & Sinervo, Lotta-Maria & Tuurnas, Sanna (Toim). Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino. Tampere.

Uusikylä, Petri; Oreschnikof, Aleksis; Lintinen, Urho; Jaakkola, Suvi; Lampinen, Seppo; Valtonen, Saara; Salminen, Vesa; Kettinen, Juha (2022). Paransiko sääntelyuudistus liikenteen palveluita? Liikennepalvelulain jälkiarviointi. Liikenne- ja viestinta?ministerio?n julkaisuja 2022:11. Helsinki.

Kivelä, Juhani & Uusikylä, Petri (2022). Suomalainen edustuksellinen demokratia on vaikeuksissa. Kanava 5/2022, s. 28 – 35. Otavamedia.

Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri (2023). Systeemiajattelun alkeet ilmiölähtöistä ymmärrystä varten. 7-21.Teoksessa: Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri (Toim.). Epävarmuuden aika. Kuinka ymmärtää systeemistä muutosta? Into Kustannus. Helsinki

Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri (2023). Yhteiskunnallinen resilienssi systeemisen muutoksen mahdollistajana. 25-47. Teoksessa: Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri (Toim.). Epävarmuuden aika. Kuinka ymmärtää systeemistä muutosta? Into Kustannus. Helsinki.

Uusikylä, Petri & Keina?nen, Anssi & Vartiainen, Niko & Ervasti, Kaijus & Salminen, Vesa & Kettinen, Juha & Lintinen, Urho, & Ko?ppa?, Lassi & Lindstro?m, Elina (2023). Kohti laadukasta lainvalmistelua. Lainvalmisteluprosessin laatuindikaattorit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:13.

Uusikylä, Petri & Jokinen, Jari & Lintinen, Urho (2023). Julkisten palveluiden kansalais- ja asiakaskokemuksen tietopohjan nykytila. Valtiovarainministerio?n julkaisuja 2023:7. Helsinki.

Uusikylä, Petri & Keina?nen, Anssi & Vartiainen, Niko & Ervasti, Kaijus & Salminen, Vesa & Kettinen, Juha & Lintinen, Urho, & Ko?ppa?, Lassi & Lindstro?m, Elina (2023). Towards High-Quality Law Drafting Quality Indicators of the Law Drafting Process in Finland. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:37.

Uusikylä, Petri & Oreschnikoff, Aleksis & Väätäinen-Chimpuku, Senja & Pellini, Arnaldo (2023). Participation of Finnish Public Sector Institutions in the Implementation of Development Policy and Cooperation: Opportunities and challenges. Publications of the Ministry for Foreign Affairs 2023:6

Pertti Ahonen, Ville-Pekka Niskanen & Petri Uusikylä (2023). Koronapandemian hallinta Suomessa 2020–2022: Hallintapyrkimykset, hallintatavat ja hallintotapojen käyttö. Hallinnon tutkimus 2/2023. 113-130.

Uusikylä, Petri & Köppä, Lassi & Jaakkola, Suvi & Paavola, Juho-Matti (2023). Kohti yhteistä ikäystävällistä Suomea. Kansallisen ikäohjelman vaikuttavuusarviointi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja.

Patrik Nordin & Petri Uusikylä (2023). Pandemian johtamisesta syndeemiseen kriisien hallintaan – teoreettis-käsitteellinen syndemioiden uudelleenkehystys pandemiakontekstissa. Hallinnon tutkimus 2/2023. 255-269.

Uusikylä, P. & Virtanen, P. (2023). Finland, Public Policy in. In: van Gerven, M., Rothmayr Allison, C., Schubert, K. (eds) Encyclopedia of Public Policy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90434-0_87-1

Autioniemi, J., Nordin, P., Jalonen, H., Jalonen, K., & Uusikylä, P. (2023). Tilannetietoisuuden paradoksit terveyskriisissä: Tiedonmuodostuksen jännitteet sidosryhmien välillä. Politiikka, 65(3). https://doi.org/10.37452/politiikka.125024