Image
Opiskelija kurkkaa portaikosta.

Aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus, HTM

Miksi valita Vaasan yliopiston hallintotieteet

Työmarkkinoilla kysyntää

Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja hallinnon uudistukset luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.

Käytännönläheistä opetusta

Käytännönläheinen opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

Johtamaan muutosta

Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen ja johtamaan muutosta.

Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen.

Hallintotieteiden maisteriohjelmassa saat opiskeluoikeuden suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon. Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa on neljä opintosuuntavaihtoehtoa:

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Kaksi opiskelijaa juttelee käytävässä.

Opintosuunnat

Hallintotieteiden maisteriohjelmassa on kaksi eri hakukohdetta. Toinen hakukohde sisältää opintosuunnat aluetiede, julkisjohtaminen ja julkisoikeus ja toinen hakukohde on sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Aluetiede

Aluetieteen maisteriopinnot antavat edellytykset työskennellä aluetalouden ja aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnoissa perehdyt aluetieteen teorioihin, niiden soveltamiseen sekä aluekehittämisen ammatillisiin käytäntöihin.

Aluetieteen opinnot antavat monipuolisen kuvan yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja kehityksestä. Opintojen aikana tutustut muun muassa paikkojen merkitykseen, ympäristökysymyksiin sekä liikennejärjestelmiin. Perehdyt myös alueellisen ja paikallisen kehittämisen ajankohtaisiin teorioihin, aluekehittämisen monitasoiseen järjestelmään ja käytännön aluekehitystyöhön. Aluetieteen opetuksen ja tutkimuksen painopisteet ovat aluetalous, aluekehittäminen sekä ympäristö ja paikallisuus ihmisten arkielämässä.

Aluetieteen opinnot antavat hyvät valmiudet sijoittua vastuullisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin hallinnon, suunnittelun, projektien tai tutkimuksen pariin kunnissa, aluehallinnossa, ministeriöissä ja kansainvälisissä järjestöissä. Sopiva sivuaineyhdistelmä avaa aluetieteilijöille portteja myös esimerkiksi media-alan tehtäviin ja yritysmaailmaan. Aluetieteilijät sijoittuvat myös maaseudun kehittämistehtäviin ja kansalaisjärjestöihin.

Lue lisää aluetieteen opintojen sisällöstä opinto-oppaasta.

Julkisjohtaminen

Julkisjohtaminen syventyy organisaatioiden, johtamisen ja esimiestyön kysymyksiin. Opintojen ydinsisällöt muodostavat esimiehenä toimimiseen, päätöksentekoon, kansalaisten palvelemiseen, eettiseen johtamiseen, talous­osaamiseen ja tutkimusvalmiuksien kartuttamiseen tähtäävistä opinnoista.

Julkisjohtamisen opiskelijana osaat uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuen keskeiset julkiseen toimintaan soveltuvat johtamistavat ja sekä tunnistat niihin liittyvät haasteet ja vaihtoehtoiset ratkaisumallit. Opinnoissa perehdytään mm. palvelujen tuottamisen strategia- ja laatukysymyksiin, julkisen päätöksenteon tapoihin ja tyyleihin sekä asiantuntijoiden, henkilöstön ja talouden johtamisen ydinteemoihin.

Julkisjohtamisen opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden sijoittua valtion, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden hallinto-, palvelu- ja asiantuntija­tehtäviin ja edetä niissä esimies- ja johtamisasemaan. Jatkuvasti kasvava osuus valmistuneista sijoittuu yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden vastaaviin tehtäviin.

Lue lisää julkisjohtamisen opintojen sisällöstä opinto-oppaasta.

Julkisoikeus

Julkisoikeuden maisteriopinnoissa voit erikoistua joko julkistalouden juridiikkaan tai yleiseen hallintojuridiikkaan. Opit analysoimaan syvällisesti julkisessa toiminnassa keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä ja yhdistämään oikeudellisen osaamisen käytäntöön.

Julkisoikeudessa käsitellään monipuolisesti julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Päähuomio on hallinto-oikeudessa ja perus- ja ihmisoikeuksissa, mutta myös hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaalioikeudessa ja kunnallisoikeudessa.

Julkisoikeuden opinnot tuottavat valmiudet toimia hallinnollista ja oikeudellista asiantuntemusta vaativissa johto- ja suunnittelutehtävissä erityisesti valtion, kuntien ja välillisen julkishallinnon tehtävissä sekä sellaisissa yksityisen sektorin tehtävissä, joissa on hyötyä hallinnon toiminnan samoin kuin yksilöiden oikeuksien tuntemuksesta. Tehtäväkuvia voivat olla esimerkiksi lainvalmisteluun liittyvät suunnittelutehtävät eri ministeriöissä sekä johto- ja asiantuntijatehtävät ministeriöissä, aluehallinnossa ja kunnallishallinnossa sekä kansalaisjärjestöissä.

Lue lisää julkisoikeuden opintojen sisällöstä opinto-oppaasta.

 

Sosiaali -ja terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopintojen tiedot omalla sivullaan.

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8175