Miia Saarimäki

Pelastusylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Hallintotieteiden maisteri 2021, julkisjohtaminen
Miia Saarimäki

Mitä opiskelit Vaasan yliopistossa? 

Opiskelin Vaasan yliopistossa hallintotieteitä, pääaineenani oli julkisjohtaminen. Sivuaineena opiskelin muun muassa työ- ja organisaatiopsykologiaa. Gradussani tutkin aluehallintoviraston kokonaisturvallisuustoimijuutta implementaatioteorian näkökulmasta. Aloitin opintoni syksyllä 2015 ja valmistuin syksyllä 2021. 

Halusin opiskella hallintotieteitä, sillä olen aina ollut todella kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä, erityisesti kansallisella tasolla. Hallintotieteet vaikutti käytännönläheiseltä opintosuuntaukselta.

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Muistan opiskeluajoilta oppiainerajat ylittävän yhteisöllisyyden, positiivisen energian ja aktiivisen ainejärjestötoiminnan. Vaasan yliopistossa minun oli hyvä opiskella. Vaikken enää asu Vaasassa, kaupungissa vieraillessa tuntuu aina siltä kuin palaisin kotiin. 

Mitä teet työksesi?

Työskentelen pelastusylitarkastajana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueella. Minulla on tehtävässäni alueellisen valmiusharjoituksen suunnitteluvastuu. Lisäksi työtehtäviini kuuluu laajasti erilaisia varautumisen yhteensovittamisen tehtäviä viraston toimialueella.

Millaista työsi on?

Työni on äärettömän mielenkiintoista. Viime vuosien muutokset turvallisuusympäristössä luonnollisesti heijastuvat työhöni. Parasta työssäni on tukea kuntien ja alueen muiden toimijoiden varautumista ja yhteistoimintaa varautumisen osalta. Turvallisuus on itselleni tärkeä arvo ja minun on helppoa motivoitua työstäni ja saada merkityksellisyyden kokemuksia. 

Tärkein oivalluksesi tai oppisi yliopistossa?

Yliiopisto opettaa kriittiseen ajatteluun. Tiedonhankintataidot ovat olleet kultaakin kalliimmat työelämässä. (Julkis)oikeudellisista opinnoista on hyötyä missä tahansa tehtävässä julkisella sektorilla työskenneltäessä.