Laura Latvakoski

Erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
Hallintotieteiden maisteri 2021, aluetiede
 Laura Latvakoski

Miksi Vaasan yliopisto? Mistä tulit tänne opiskelemaan?

Hain Vaasan yliopistoon, sillä hallintotiede tuntui sopivan laajalta aineelta, joka voisi avata ovia monenlaisiin paikkoihin. En tiennyt hakiessani, mitä haluaisin isona tehdä. Tulin opiskelemaan tänne Laihialta.

Mitä teet työksesi ja millaista työsi on?

Työskentelen erityisasiantuntijana maa- ja metsätalousministeriössä maaseudun kehittämisyksikössä. Yksikköni on laaja, ja yksi sen monista tehtävistä on edistää maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoimaisuutta ja uudistumista. Työnkuvaani kuuluvat tällä hetkellä saaristoasioihin ja saaristopolitiikkaan liittyvät tehtävät. Maaseudun kehittämisyksiköstä koordinoidaan saaristoasiain neuvottelukunnan toimintaa, johon työni linkittyy.

Tehtäväni liittyvät uuden hallitusohjelman kirjaukseen saaristolain päivittämisestä sekä uuden saaristo-ohjelman valmisteluun. Käytännössä se tarkoittaa selvitys- ja tutkimushankkeiden hallintaa, koordinointi- ja järjestelytehtäviä sekä viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Kaiken ympärillä tehdään jatkuvasti sidosryhmäyhteistyötä, joten työviikkoon mahtuu aika monta Teams-palaveria. Töitä tehdään paljon ministeriön ulkopuolisten tahojen kanssa.

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajasta? 

Uudet ystävät ja heidän kanssaan vietetty aika kampuksella ja sen ulkopuolella! Vaasan yliopisto oli tiivis yhteisö, jossa hitsautui nopeasti yhteen. Opiskeluajan ystävien kanssa pidämme edelleen yhteyttä.

Opinnot olivat monipuolisia, ja omaa tutkintoa pystyi muokkaamaan aika vapaasti eri sivuaineilla ja opinnoilla.

Opiskeluajasta on jäänyt myös erityisesti mieleen vaihto-opinnot Uppsalassa. Vaihtoon lähtö oli tehty yliopistossa helpoksi ja siihen kannustettiin, mikä sai myös minut lähtemään vaihtoon.

Tärkein oivallus yliopistossa?

Ehkä tärkein oivallus tuli opintojen jälkeen: sen hyväksyminen, että valmistumisen jälkeen ei tarvitse eikä pidäkään olla ”valmis”, vaan oppiminen jatkuu työelämässä ja asiantuntijuutta karttuu vähitellen lisää. Opinnot ovat auttaneet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja harmaan eri sävyjä sekä antaneet eväitä kriittiseen ajatteluun ja tiedonhakuun.