Image
Ihmisiä kadulla

Hallintotieteet

Tutkimusryhmän esittely

Vaasan yliopiston hallintotieteiden tutkimusryhmä tuo yhteen tutkijoita julkisjohtamisen, julkisoikeuden, aluetieteen sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimussuunnista. Tarkastelemme julkisen hallinnon ja julkisen toiminnan olemukseen ja muutokseen liittyviä kysymyksiä. Toivotamme tervetulleiksi myös muut ryhmän toiminnasta ja sen jäsenten tutkimushankkeista, julkaisuista tai väitöskirjoista kiinnostuneet tutkijat.

Sovellamme ryhmän jäsenten tieteenalaperustaista osaamista esimerkiksi julkisissa toimintapolitiikoissa, hallinnan innovaatioissa, vuorovaikutteisuudessa sekä julkisen sektorin etiikassa moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun. Nämä ilmiöt liittyvät esimerkiksi yliopiston omien monitietieteisten tutkimusalustojen teemoihin eli digitaaliseen talouteen, innovaatioihin ja yrittäjyyteen sekä kestävään kehitykseen ja energiamurrokseen.

Ryhmän keskeisenä tavoitteena on

  • tarjota kannustava ympäristö vertaistuelle, tiedon jakamiselle ja rakentavalle tieteelliselle keskustelulle hallintotieteiden alalla sekä vahvistaa tieteenalaperustaista ja monitieteistä osaamista julkiseen toimintaan ja sen muutokseen liittyen
  • edistää ryhmän tutkimuksen tunnettuutta ja siihen liittyvää keskustelua eri akateemisten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa
  • vahvistaa ryhmän tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti

 

Kuukausittain järjestettävissä tapaamisissamme keskustelemme paitsi yksittäisistä tutkimus- ja väitöskirjahankkeista myös yleisemmistä, esimerkiksi tutkijanuraan ja kansainvälistymiseen liittyvistä kysymyksistä. Vuonna 2022 käynnistämme monitieteisen seminaarisarjan aiheesta innovaatiot hallintotieteissä.

Tutkimusryhmä tarjoaa kannustavan akateemisen yhteisön hallintotieteiden tohtoriopiskelijoille ja toimii läheisessä tutkimusyhteistyössä Kompleksisuustutkimuksen ryhmän sekä Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab -tutkimusalustan tutkijoiden kanssa.

Tutkimusryhmän toiminnasta kiinnostuneet voivat halutessaan liittyä ryhmän sähköpostilistalle.

Tutkimusryhmän johtajana toimii professori Christoph Demmke ja apulaisjohtajana apulaisprofessori Helka Kalliomäki.

Ajankohtaista

Tieteelliset monografiat

Image
The Effectiveness of Conflict and Interest Policies
Demmke, C., Autioniemi, J., Lenner, F., Paulini, M. (2021).
The Effectiveness of Conflict of Interest Policies.
Berlin, Germany: Peter Lang Verlag.
https://www.peterlang.com/document/1111922
Image
Virkkala
Mariussen, Å., Virkkala, S., Finne, H.,
& Aasen, T.M. (Eds.). (2019).
The Entrepreneurial Discovery Process and
Regional Development: New Knowledge
Emergence, Conversion and Exploitation (1st ed.).
Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351273763
   

 

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
NATUREACH – Luonto kaikkien ulottuville - InnoLab, Digitaalinen talous, Hallintotieteet, Markkinointi ja viestintä
MISS – Practising mission-oriented innovation policy - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, InnoLab, Hallintotieteet, Johtaminen
Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH) - Hallintotieteet, Digitaalinen talous, Johtaminen
VATACO - Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen - Digitaalinen talous, Hallintotieteet, Johtaminen
A Roadmap OUT of mEdical deserts into supportive Health WorkForce initiatives and policies (ROUTE-HWF) - InnoLab, Hallintotieteet
GRETA— Vihreä murros! Väline alueelliseen älykkääseen erikoistumiseen Itämeren alueella - Hallintotieteet, Johtaminen
Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin - Kompleksisuustutkimus, Hallintotieteet, Johtaminen
Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä – Kaksoistapaustutkimus Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta (Lähiö-Inno) - InnoLab, Hallintotieteet
FAIR – Finding innovations to accelerate implementation of eletric regional aviation - InnoLab, Johtaminen, Hallintotieteet
Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä - InnoLab, Hallintotieteet, Johtaminen

Tutkimusryhmän jäsenten blogeja Blogit

Podcastit

Tutkimusryhmän jäsenet

Aluetiede

Kuva
Markko Aho

Markko Aho

Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Thomas Behrndt

Thomas Behrndt

Yliopisto-opettaja, Regional Studies
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Peter Ehrström

Peter Ehrström

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Johanna Hautala

Johanna Hautala

Apulaisprofessori, aluekehitys ja innovaatiopolitiikka (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498369
Toimisto
Fabriikki F316
Avaa profiilisivu
Kuva
Hanna Heino

Hanna Heino

Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Tuomas Honkaniemi

Tuomas Honkaniemi

Yliopisto-opettaja, aluetiede
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498608
Toimisto
Fabriikki F322
Avaa profiilisivu
Kuva
Kari Ilmonen

Kari Ilmonen

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Johanna Kalliokoski

Johanna Kalliokoski

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498462
Toimisto
Fabriikki F314
Avaa profiilisivu
Kuva
Helka Kalliomäki

Helka Kalliomäki

Apulaisprofessori, aluetiede (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
Puhelin
+358294498411
Toimisto
Fabriikki F314
Avaa profiilisivu
Kuva
Mikko Karhu

Mikko Karhu

Yliopisto-opettaja, aluetiede
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498267
Toimisto
Fabriikki F307
Avaa profiilisivu
Kuva
Jayasinghe Karunaratne

Jayasinghe Karunaratne

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jukka Keinänen

Jukka Keinänen

Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Ilkka Luoto

Ilkka Luoto

Yliopistonlehtori, aluetiede
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498383
Toimisto
Fabriikki F308
Avaa profiilisivu
Kuva
Sami Moisio

Sami Moisio

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Antti Mäenpää

Antti Mäenpää

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498531
Toimisto
Fabriikki F311
Avaa profiilisivu
Kuva
Marianne Mäntyoja

Marianne Mäntyoja

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498775
Toimisto
Fabriikki F453
Avaa profiilisivu
Kuva
Ejike Okonkwo

Ejike Okonkwo

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Olli Peltola

Olli Peltola

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Evy Saputri

Evy Saputri

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Hilkka Vihinen

Hilkka Vihinen

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Seija Virkkala

Seija Virkkala

Professori, Emerita
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu

Julkisjohtaminen

Kuva
Pertti Ahonen

Pertti Ahonen

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Sorin Dan

Sorin Dan

Nuorempi apulaisprofessori, Public Management
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498514
Toimisto
Fabriikki F453
Avaa profiilisivu
Kuva
Christoph Demmke

Christoph Demmke

Professori, Public Management
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498991
Toimisto
Fabriikki F333
Avaa profiilisivu
Kuva
Esa Hyyryläinen

Esa Hyyryläinen

Professori, hallintotiede, erityisesti vertaileva hallintotied
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498341
Toimisto
Fabriikki F331
Avaa profiilisivu
Kuva
Tomi Kallio

Tomi Kallio

Professori, henkilöstöjohtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Johtamisen yksikkö, Henkilöstöjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498632
Avaa profiilisivu
Kuva
Markku Kiviniemi

Markku Kiviniemi

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Kirsi Lehto

Kirsi Lehto

Yliopistonlehtori
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498378
Toimisto
Fabriikki F329
Avaa profiilisivu
Kuva
Elias Pekkola

Elias Pekkola

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Sofi Perikangas

Sofi Perikangas

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498401
Toimisto
Fabriikki F336
Avaa profiilisivu
Kuva
Paula Rossi

Paula Rossi

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498542
Avaa profiilisivu
Kuva
Ari Salminen

Ari Salminen

Professori, Emeritus
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Tervahovi B206
Avaa profiilisivu
Kuva
Hammad Syed

Hammad Syed

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.u.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498674
Avaa profiilisivu
Kuva
Sanna Tuurnas

Sanna Tuurnas

Apulaisprofessori, julkisjohtaminen (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498499
Toimisto
Fabriikki F336
Avaa profiilisivu
Kuva
Olli Wuori

Olli Wuori

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu

Julkisoikeus

Kuva
Jaakko Husa

Jaakko Husa

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Ville Karjalainen

Ville Karjalainen

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498768
Avaa profiilisivu
Kuva
Heikki Kulla

Heikki Kulla

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Eija Mäkinen

Eija Mäkinen

Professori, Emerita
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Niina Mäntylä

Niina Mäntylä

Professori, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498391
Toimisto
Fabriikki F341
Avaa profiilisivu
Kuva
Tapio Määttä

Tapio Määttä

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

Opetusavustaja
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jyri Paasonen

Jyri Paasonen

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498356
Avaa profiilisivu
Kuva
Laura Perttola

Laura Perttola

Yliopisto-opettaja, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498214
Toimisto
Fabriikki F343
Avaa profiilisivu
Kuva
Kristian Siikavirta

Kristian Siikavirta

Yliopistonlehtori, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498384
Toimisto
Fabriikki F340
Avaa profiilisivu
Kuva
Marja Sutela

Marja Sutela

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Sonya Walkila

Sonya Walkila

Tuntiopettaja
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Joonas Widlund

Joonas Widlund

Yliopisto-opettaja, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Fabriikki F344
Avaa profiilisivu
Kuva
Riku Yli-Korpela

Riku Yli-Korpela

Opetusavustaja
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Kuva
Jari Autioniemi

Jari Autioniemi

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498127
Toimisto
Fabriikki F312
Avaa profiilisivu
Kuva
Kyösti Husso

Kyösti Husso

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498618
Avaa profiilisivu
Kuva
Harri Jalonen

Harri Jalonen

Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498596
Toimisto
Fabriikki F320
Avaa profiilisivu
Kuva
Petra Kokko

Petra Kokko

Tuntiopettaja
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Anna Kork

Anna Kork

Apulaisprofessori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498637
Avaa profiilisivu
Kuva
Susanna Kotamäki

Susanna Kotamäki

Yliopisto-opettaja, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498421
Toimisto
Konttori K104
Avaa profiilisivu
Kuva
Päivikki Kuoppakangas

Päivikki Kuoppakangas

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Kaisa Kurkela

Kaisa Kurkela

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498783
Avaa profiilisivu
Kuva
Riikka Lehesvuo

Riikka Lehesvuo

Tohtorikoulutettava
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498614
Toimisto
Fabriikki F338
Avaa profiilisivu
Kuva
Juha Lindell

Juha Lindell

Yliopistonlehtori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498380
Toimisto
Fabriikki F322
Avaa profiilisivu
Kuva
Salla Maijala

Salla Maijala

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498780
Avaa profiilisivu
Kuva
Tomi Niemi

Tomi Niemi

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498701
Toimisto
Fabriikki F324
Avaa profiilisivu
Kuva
Ville-Pekka Niskanen

Ville-Pekka Niskanen

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498623
Avaa profiilisivu
Kuva
Patrik Nordin

Patrik Nordin

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498659
Avaa profiilisivu
Kuva
Seija Ollila

Seija Ollila

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Elina Palovuori

Elina Palovuori

Apurahatutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Ville Pietiläinen

Ville Pietiläinen

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Harri Raisio

Harri Raisio

Yliopistonlehtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498589
Toimisto
Fabriikki F324
Avaa profiilisivu
Kuva
Aino Rantamäki

Aino Rantamäki

Tohtorikoulutettava
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498672
Toimisto
Fabriikki F338
Avaa profiilisivu
Kuva
Samuli Rauhala

Samuli Rauhala

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Pekka Rissanen

Pekka Rissanen

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Petri Uusikylä

Petri Uusikylä

Tutkimusjohtaja
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Pekka Valkama

Pekka Valkama

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Pirkko Vartiainen

Pirkko Vartiainen

Professori, Emerita
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498349
Avaa profiilisivu

Tutkimusryhmän hallinto

Kuva
Christoph Demmke

Christoph Demmke

Professori, Public Management
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498991
Toimisto
Fabriikki F333
Avaa profiilisivu
Kuva
Helka Kalliomäki

Helka Kalliomäki

Apulaisprofessori, aluetiede (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
Puhelin
+358294498411
Toimisto
Fabriikki F314
Avaa profiilisivu