CIRP-5G - Älykkäitä keskitettyjä ja resilienttejä suojausratkaisuja tulevaisuuden sähköverkkoihin 5G tietoliikennettä hyödyntäen

Business Finland logo

Tässä projektissa tutkitaan ja kehitetään uusia tekniikoita älykkään sähköverkon hallintaan hyödyntäen erityisesti nopean 5G pohjaisen langattoman tiedonsiirron sekä kehittyneiden mittausdatan käsittelyyn soveltuvien tekniikoiden (mm. tekoäly) tuomia mahdollisuuksia.

Projektin kohteena ovat sähkönjakeluverkot ja erityisesti niiden suojaus- ja säätötoiminnot.

Sähköverkon älykkäät suojalaitteet erottavat vikapaikan nopeasti jännitteettömäksi ja turvaavat sähkönsaannin muualle verkkoon. Sähköverkon suojaus on perinteisesti perustunut paikallisesti tehtyihin mittauksiin, mutta tässä hankkeessa tavoitteena on kehittää ns. keskitettyjä menetelmiä, jotka perustuvat laajalta maantieteelliseltä alueelta kerättyihin mittaustietoihin. Sähköverkkoon on tulossa yhä enemmän hajautettua uusiutuvaa tuotantoa, joka perustuu ns. verkkovaihtosuuntaajiin.

Tässä hankkeessa tavoitteena on kehittää myös hajautetun tuotannon ohjaustapoja niin että ne ovat yhteensopivia sähköverkon suojaustoimintojen kanssa ja tukevat verkon toimintaa kaikissa tilanteissa hyödyntäen laajalta alueelta kerättävää mittaustietoa. Kehitettäviä menetelmiä tullaan testaamaan laboratorioympäristössä uusinta alan laitetekniikkaa hyödyntäen.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
350 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Älykkäät sähköjärjestelmät
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat