Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH)

Suomen akatemia

BETH lisää merkittävästi empiiristä ja käsitteellistä ymmärrystämme tällä hetkellä kehittyvistä uudenlaisista tiedon jalostamisen prosessien maantieteistä. Kehittyvä teknologia ja sopeutumisemme COVID-19 pandemiaan on mahdollistanut sen, että tietoa jalostetaan ideoista tuloksiksi yhä useammin virtuaalisten avattarien, etäläsnäoloa tukevien robottien ja hologrammien kanssa. Näiden avulla voimme olla useassa paikassa yhtä aikaa, jakaa hiljaista ja kehollista tietoa, ja hyödyntää laajennettua tilaa ja aikaa tiedon jalostamisen prosessissa. Laajennetut tilat yhdistävät materiaalisen ja virtuaalisen tilan, ja laajennetut ajat yhdistävät historian, nykyhetken ja tulevaisuuden koetuiksi hetkiksi. Parhaimmillaan laajennetut ajat ja tilat mahdollistavat innovatiivisen tiedon jalostamista.

Hankkeella on kolme tavoitetta. Ensiksi, me tuomme avattaret, etäläsnärobotit ja hologrammit, sekä tiedon jalostamisen uudenlaiset maantieteet – liikkumisen, monipaikkaisuuden, ja laajennetut tilat ja ajat – johtavaan yhteiskuntatieteelliseen tiedon jalostamisen tutkimukseen. Toiseksi, me kehitämme ajan ja tilan yhdistävän ja posthumanistisen lähestymistavan uusien tiedon jalostamisen maantieteiden analyysiin. Kolmanneksi, BETH toteuttaa autoetnografisen tutkimuksen, jonka myötä me itse rakennamme kansainvälistä tiedon jalostamisen prosessien tutkimusyhteisöä Vaasan ja Turun yliopistojen välillä, teemme yhteistyötä alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa ja edistämme suomessa toimivien tutkijoiden akateemisia uria.

BETH kysyy, missä tieto sijaitsee ja miten tietoa jalostetaan ja liikutellaan avattarien, robottien ja hologrammien kanssa? Hankkeessa toteutetaan kolmivaiheinen empiirinen tutkimus, jossa keskitytään maailman edistyneimpään teknologiaan sekä sen kehittäjiin ja käyttäjiin. Ensimmäisessä vaiheessa toteutamme noin 60 haastattelua avattarien, etäläsnärobottien ja hologrammien johtavien kehittäjien ja käyttäjien kanssa. Toisessa vaiheessa me valitsemme jokaisen teknologian parista kolme kiinnostavaa tiedon jalostamisen tapausta etnografista tutkimusta varten. Sovellamme ja kehitämme liikkumisen kartoittamisen menetelmää, joka yhdistää GPS-datan, virtuaalisissa tiloissa liikkumisen, päiväkirjat, haastattelut ja tiedon jakamisen tilanteiden videoinnin. Kolmanneksi, me sovellamme autoetnografiaa ja käytämme aktiivisesti itse avattaria, virtuaalista todellisuutta ja etäläsnärobottia tutkimuksessa ja yliopisto-opetuksessa. Analysoimme aineistoja sisällönanalyysin ja multimodaalisen analyysin keinoin.

Lue lisää: Henkilökohtainen kyberturvallisuus ja tiedon jalostamista etänä avattarien, robottien ja hologrammien kanssa – Rebekah Rousi ja Johanna Hautala saivat Suomen Akatemian rahoitukset

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
479 877€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Digitaalinen talous
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Yhteistyökumppanit
Rahoittajat