Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH)

Suomen akatemia

BETH lisää merkittävästi ymmärrystämme tällä hetkellä kehittyvistä uudenlaisista tiedon jalostamisen prosessien maantieteistä. Tietoa jalostetaan yhä useammin virtuaalisten avattarien, etäläsnäoloa tukevien robottien ja hologrammien kanssa. Näiden avulla voimme olla useassa paikassa yhtä aikaa, jakaa hiljaista ja kehollista tietoa, ja hyödyntää laajennettua tilaa ja aikaa tiedon jalostamisen prosessissa. BETH kysyy, missä tieto sijaitsee ja miten tietoa jalostetaan ja liikutellaan avattarien, robottien ja hologrammien kanssa? BETH kehittää ajan ja tilan yhdistävän ja posthumanistisen lähestymistavan uusien tiedon jalostamisen maantieteiden analyysiin. Hankkeessa keskitytään teknologian globaaliin kärkeen: johtaviin kehittäjiin ja käyttäjätapauksiin. BETH toteuttaa globaalin haastattelututkimuksen, etnografisen ja autoetnografisen tutkimuksen tiedon jalostamisen prosesseista avattarien, etäläsnäoloa tukevien robottien ja hologrammien kehittäjien ja käyttäjien kanssa.

Lue lisää: Henkilökohtainen kyberturvallisuus ja tiedon jalostamista etänä avattarien, robottien ja hologrammien kanssa – Rebekah Rousi ja Johanna Hautala saivat Suomen Akatemian rahoitukset

Vaasan yliopiston logo
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
479877€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Hallintotieteet
Digitaalinen talous
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Yhteistyökumppanit
Rahoittajat