Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen - Julkinen toiminta ja hallinto, Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
CIRP-5G - Älykkäitä keskitettyjä ja resilienttejä suojausratkaisuja tulevaisuuden sähköverkkoihin 5G tietoliikennettä hyödyntäen - Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Twin Revolution - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus
REDISET - Resilient Digital Sustainable Energy Transition - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
Biokiertomoduuli – Liiketoimintaa hajautettuun ruokajärjestelmään - VEBIC, Markkinointi ja viestintä, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto) - Talousoikeudellinen informaatio, Laskentatoimi ja rahoitus
Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen (LEADIS 2) - Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen
VATACO - Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen - Digitaalinen talous, Julkinen toiminta ja hallinto, Johtaminen
Henkilöstöhallinnon erityispiirteet ja joustavuus Pohjoismaissa: Pitkittäistutkimus ja valtioiden välinen tutkimus - Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen
Secure and Privacy Preserving Healthcare in the Residential Environment with Multimodal Distributed Network Data and Decentralized AI (SPHERE-DNA) - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?