Tohtorikoulutettavan ja yritysten yhteistyömalli AKKE

Pohjanmaan liitto logo

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan Vaasan yliopiston ja Vaasan korkeakoulujen yhteistyömallia yhdessä yritysten/yhteisöjen kanssa. Vaasan yliopisto toimii mallin kehittämisen veturina ja alueen tohtorikoulutusta tarjoavat korkeakoulut mallin yhteistoimijoina nivoen kehitettävää mallia osaksi kokonaisuutta. Tavoitteena on kehittää malli tohtorikoulutettavan ja yrityksen välille, joka mahdollistaa yrityksen tai kolmannen osapuolen tutkimusaiheen nivomisen osaksi tohtorikoulutettavan tutkimusaihetta. Malli integroituu vahvasti maakunnan alueen yritysten tarpeisiin tutkimusperusteisen toiminnan, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi.

Yhteistyömalli mahdollistaa pitkäjänteisen kehitystyön, joka vahvistaa alueen yritysten kilpailukykyä ja tarjoaa tohtorikoulutettavalle houkuttelevan urapolun vaativiin tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Vaasan yliopiston yhteistyömallissa kumppaneina ovat yritys tai yhteisö ja tohtoriksi väittelevä tutkija. 

Hankkeessa kartoitetaan erilaiset yhteistyömallit ja luodaan Vaasan yliopiston yhteistyömalli. Sen kehittäminen vaatii myös alueen yritysten tarpeista ja toiminnasta lähtevää vuoropuhelua, kartoitusta sekä mallin markkinointia. Malli on käytettävissä myös muille alueen korkeakouluille. 

Hankkeen taustatyönä selvitetään myös ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien väylä tohtoriopintoihin. He ovat potentiaalinen hakuryhmä, joka saattaisi myös hyötyä yritysyhteistyömallista.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
95 365€
Kokonaisbudjetti
136 236€
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat