UCSEdu: Yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla

Euroopan unionin osarahoittama
Etelä-Pohjanmaan Liitto

Alueelliset erot ovat kasvaneet ja koulutustaso on laskenut voimakkaasti erityisesti maakunnissa, joissa ei ole yliopistoa. Etelä-Pohjanmaa erottuu saatavuusvertailussa selvänä katvealueena yliopisto-opintojen osalta. Tilannetta kiihdyttää työn murros, josta aiheutuu tarve kokonaan uudenlaiselle osaamiselle ja jo olemassa olevan osaamisen kehittämiselle. Etelä-Pohjanmaalla on tarve sekä tutkintokoulutukselle että uudenlaisille jatkuvan oppimisen koultutuspalveluille.  

UCSEdu-hankkeella tuetaan osaamis- ja koulutustason nousua Etelä-Pohjanmaalla. Yliopistokoulutettujen määrä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla nostaa toiminnan tasoa, tuottavuutta ja laatua. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yliopistokoulutukselle pitkäjänteinen toteuttamistapa sekä laajentaa yliopistokoulutuksen mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla niin tutkintokoulutuksen kuin jatkuvan oppimisen palveluiden näkökulmasta. Hankkeessa jatketaan yliopistokeskukselle ominaisen verkostomaisten toimintatavan yhteiskehittämistä ja luodaan vetovoimaa edelleen vahvistava toimintatapa eteläpohjalaiselle yliopistotoiminnalle digitalisaation edut hyödyntäen. Koulutuksen toimintamallia rakennetaan aktiivisessa yhteistyössä pääkampusten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Uuden toimintamallin ansiosta koulutuspalveluille saadaan kestävä ja vetovoimainen toteutuspohja Seinäjoen yliopistokeskuksessa.  

Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston, Vaasan yliopiston, Helsingin yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä Seinäjoen yliopistokeskuksessa

UCSEdu: Yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitus Etelä-Pohjanmaan liitosta 27.6.2023. Hankkeen rahoitus on kokonaisuudessaan 580 000 euroa. 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
580 000€
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio