ORBIT - Ostrobothnian Regional space Business and InnovaTion

Euroopan unionin osarahoittama
Pohjanmaan liitto logo
ORBIT-hankkeessa luodaan Pohjanmaalle alueellinen toimintamalli, joka auttaa uuteen avaruustalouteen liittyvien uusien innovaatioiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää avaruusalan innovaatioista liiketoimintaa ja nostaa Pohjanmaa ja Vaasan seutu kansallisesti näkyväksi avaruusalan innovaatiokeskukseksi.
Image

Teollisuus 5,0:n ja nopean teknologisen kehityksen aikakaudella avaruustutkimuksen uusi aika ja nouseva avaruustalous tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia avaruustutkimuksen kaupallistamiseen sekä huipputeknologian ja avaruuspohjaisen tiedon hyödyntämiseen. Tämä kehitys lisää mahdollisuuksia ja samalla helpottaa uusien toimijoiden tuloa alalle.

ORBIT-hanke (The Ostrobothnian Regional space Business and InnovaTion) luo Pohjanmaalle alueellisen suppilon muotoisen toimintamallin uuteen avaruustalouteen liittyvien uusien innovaatioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Suppilo kuvaa monivaiheista kehittämisprosessia, jossa leveään yläosaan tulee aihioita enemmän kuin mitä niitä kehittämisen jälkeen tulee prosessista ulos. Suppilomallia läpi käyviä innovaatioita kehitetään aiemmissa vaiheissa opitun mukaisesti, ja parhaat niistä pääsevät kaupallistamisvaiheeseen asti.

Yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön yrityshautomon (ESA BIC Finland) ja hankekumppanimme VAMKin kanssa autamme startupeja avaruusinnovaatioihin liittyvissä monivaiheisissa prosesseissa, uusien yritysten kehittämisessä ja opastamme niitä rahoituksen hakemisessa mm. Business Finlandista ja ESA BICistä. Tavoitteemme on nostaa Pohjanmaa ja Vaasan seutu kansallisesti näkyväksi avaruusalan innovaatiokeskukseksi.

Jokainen ESA BIC Finland -hautomo-ohjelmaan hyväksytty startup saa teknistä tukea avaruusdataan ja sen soveltamiseen sekä valmennusta liiketoiminnan kehittämiseen. ESA-BIC Finlandin Länsirannikon toimipisteessä Vaasassa autamme startup-yrityksiä verkottumaan sijoittajien, pääomasijoittajien sekä muiden yritysten ja startupien kanssa.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
99 789€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
142 556€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Johtaminen
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Yliopistopalvelut
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Yhteistyökumppanit