REDISET - Resilient Digital Sustainable Energy Transition

Business Finland logo
NordGrid Energy Research
Swedish Energy Agency
REDISET-konsortio kehittää kuvauksia tulevaisuuden energiajärjestelmistä sekä niihin liittyvistä odotettavista uhkaskenaarioista.
Image

Tulevaisuuden energiajärjestelmien odotetaan olevan hyvin riippuvaisia kansainvälisestä kaupasta sekä keskinäisistä energialähteistä. Energiainfrastruktuuri tulee sisältämään paljon nykyistä enemmän alueellisia ja paikallisia energialähteitä, energia-arvoketjun laajentuessa koskemaan älykoteja, sähköautoja ja kodinkoneita, jotka toimivat kytkettyinä verkkoon. Kun sähköjärjestelmän monimutkaisuus kasvaa ja energiajärjestelmän digitalisoituminen etenee, odottamattomien tapahtumien laajuus kasvaa samaan aikaan kun järjestelmän inertia vähentyy. Tämä tekee järjestelmästä herkemmän erilaisille häiriöille sekä antaa vähemmän aikaa toimia. Tämä tekee energiajärjestelmästä haavoittuvan kyber- ja fyysisille hyökkäyksille, joiden odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Energiainfrastruktuurin turvallisuus ja sietokyky ovat siis ratkaisevan tärkeitä yhteiskuntiemme toimivuuden kannalta.

REDISET kehittää järjestelmäsuunnitelmia ja joustavuuskriteerejä erityyppisille kriittisille tapahtumille yhteistyössä mukana olevien asianomistajien eli siirtoverkonhaltijoiden, jakeluverkonhaltijoiden sekä kuluttajien kanssa. Suunnitelmia ja kriteereitä simuloidaan ja testataan realististen skenaarioiden perusteella, joita ovat inhimilliset virheet, ääriolosuhteista johtuvat häiriöt, odottamattomat tuotanto-, kulutus- ja siirtokatkokset tai uudet digitaalisen rikollisuuden/sabotaasin muodot. Hankkeessa tutkitaan digitaalista energiavarmuutta ja sietokykyä sosioteknisestä monitasoisesta näkökulmasta luodakseen uutta ymmärrystä siitä, miten tulevaisuuden tekniikat otetaan parhaiten käyttöön yhteiskunnassa ja kriittisessä infrastruktuurissa, sopeutuen samalla nopeatempoiseen teknologiseen kehitykseen (tekoäly, esineiden internet, kvanttiteknologiat). Tässä hankkeessa huomioimme kestävän kehityksen tavoitteiden (sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja taloudelliset) asettamat vaatimukset sekä teemme työtä edistääksemme tasa-arvoisuutta ja monimuotoisuutta energia-alalla.

Projektin oma podcast: https://spotifyanchor-web.app.link/e/ZfRdqi8ORzb

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
1 600 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
554 480€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Digitaalinen talous
Markkinointi ja viestintä
Personnel
Hanketta koordinoiva organisaatio