Vaasan yliopisto kehittää kuvauksia tulevaisuuden energiajärjestelmistä ja uhkaskenaarioista

Tulevaisuuden sähköjärjestelmä, kuva: Shutterstock
Voisiko hakkeri katkaista sähköt sadoiltatuhansilta tai sääherkkä uusiutuva energia romauttaa häiriötilanteessa kantaverkon ympäri Suomea? Vaasan yliopisto on mukana pohjoismaisessa REDISET-konsortiossa, joka aikoo kehittää kuvauksia tulevaisuuden energiajärjestelmistä sekä niihin liittyvistä uhkaskenaarioista.

Energia on olennainen osa kokonaisturvallisuutta. Energian jakelujärjestelmien digitalisoituminen tuokin mukanaan aivan uudentyyppisiä haavoittuvuuksia. Maaliskuussa alkavassa REDISET eli Resilient Digital Sustainable Energy Transition -hankkeessa lähestytään aihetta kokonaisvaltaisesti.

Tarkoituksena on tutkia, miten digitaaliseen energiavarmuuteen ja kestävyyteen liittyviä riskejä voidaan analysoida, tunnistaa ja lieventää sosioteknisestä näkökulmasta. Hankkeessa tarkastellaan, miten tulevaisuuden tekniikat otetaan parhaiten käyttöön yhteiskunnassa ja sen kriittisessä infrastruktuurissa samalla kun teknologia kehittyy nopeasti muun muassa tekoälyn, esineiden internetin ja kvanttiteknologioiden kautta. Hankkeessa aiotaan tehdä järjestelmäsimulaatioita energiajärjestelmän joustavuuskriteerien kehittämiseksi.

Joustavuuskriteereitä testataan Vaasassa

Vaasan yliopistossa hankkeesta vastaa energian ja kestävän kehityksen VEBIC-tutkimusalusta. Projektissa tehtyjä järjestelmäsimulaatioita testataan VEBIC–FREESI -laboratoriossa Sundom Smart Grid living labin dataympäristössä.

– Projektissa on ennakoiva lähestymistapa riskienhallintaan. Sen avulla voidaan luoda ymmärrystä toimintaketjun monimuotoisuudesta. Turvallisuuden näkökulmasta tämä energiajärjestelmien kompleksisuus asettaa uusia haasteita eri sektoreiden yhteistyötarpeille, sanoo Petra Berg, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä ja Vaasan yliopiston tutkimusalusta VEBICin yhteyshenkilönä REDISET-konsortiossa.

Pohjoismainen konsortio on saanut hankkeeseen 1,6 miljoonan euron rahoituksen NordGrid-ohjelmasta. Vaasan yliopiston osuus Business Finlandin kautta on runsaat puoli miljoonaa euroa. Konsortioon kuuluvat Vaasan yliopiston lisäksi ruotsalaiset KTH Royal Institute of Technology, Svenska Kraftnät, norjalaiset Norwegian Defence Research Establishment FFI, Stattnet ja Norjan SmartGrid-keskus sekä suomalainen Gambit-yhtiö.

Yliopisto tutkii kokonaisturvallisuutta ja energiaturvallisuutta

Kokonaisturvallisuus, johon energiaturvallisuus kuuluu, on yksi Vaasan yliopiston tutkimuksen nousevista suuntauksista. Alkavassa hankkeessa yliopisto on keskittynyt etenkin kyberturvallisuusteknologiaan ja tulevaisuuden energiaverkkojen tutkimukseen. Esimerkiksi Smart Grid -teknologiat ja -elementit, sähköjärjestelmän suojaus- ja viestintäratkaisut, satelliittidata ja GSP-verkkokoodit ovat tärkeitä, kun halutaan kehittää kyberfyysisesti kestäviä komponentteja tulevaisuuden sähköverkkoihin. Yliopisto osallistuu hankkeeseen myös energiakäyttäytymisen, liiketoimintamallien ja siirtymäjohtamisen näkökulmasta.

– Kyberturvallisuuden hallinta ja palveluiden luominen tulevissa sosiaalis-kyberfyysisissä järjestelmissä edellyttää uutta ymmärrystä ja tietoa myös inhimillisistä näkökohdista. Yritykset tarvitsevat tätä ymmärrystä kehittäessään tuotteita ja palveluita. Koska kokonaisturvallisuus linkittyy energiavarmuuteen, tarkoittaa se kasvavaa tarvetta olla tekemissä valtion hallinnon kanssa tulevaisuudessa. Tämä vaatii toimijoilta siiloajattelun murrosta, Berg sanoo.

REDISETin tutkimusryhmään Vaasan yliopistossa kuuluvat hankkeen projektipäällikkö Petra Berg, VEBIC-tutkimusalustan johtaja Suvi Karirinne, tietotekniikan professori Heidi Kuusniemi, sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi, markkinoinnin professori Hannu Makkonen ja tietotekniikan projektitutkija Bahaa Elthawy.

Lisätiedot

Hankkeen projektipäällikkö Petra Berg, Vaasan yliopisto, VEBIC-tutkimusalusta, puh. +358 29 449 8600, petra.berg@uwasa.fi

Hankkeen vastuullinen johtaja Suvi Karirinne, Vaasan yliopisto, VEBIC-tutkimusalusta, puh. +358 29 449 8284, suvi.karirinne@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?