Smart Grid 2.0 – Next generation distribution grid

Business Finland logo

Vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, laajamittainen lisäys haastaa voimajärjestelmän tasapainon vaarantaen sen käyttövarmuuden. Sähkönjakeluverkoissa tekniset rajat muodostavat pullonkaulan sille, kuinka paljon paikallista tuotantoa voidaan energiajärjestelmään syöttää. Nykyisten sähköverkkojen kapasiteetista on tulossa vakava rajoite sille, kuinka suuri osa sähköntuotannosta voi olla peräisin näistä uusiutuvista lähteistä. Smart Grid 2.0-projekti etsii ratkaisuja näiden rajoitteiden poistamiseksi kehittäen innovatiivisia ratkaisuja vaihtosuuntaajaliitäntäisten energiaresurssien hyödyntämiseen verkkojen tehotasapainon hallinnassa. Kehitettävissä ratkaisuissa hyödynnetään myös uusinta IoT-sensoritekniikkaa ja moderneja tietoliikenneratkaisuja. Projektin tuloksena saadaan älykäs sähköverkko nostettua kokonaan uudelle tasolle. Tämä luo valmistavalle teollisuudelle teknistä ja taloudellista kilpailukykyä vientimarkkinoita ajatellen.Yhteistyökumppanit: Danfoss, GE/Grid Solutions, Granlund, Teraloop, Harju Elekter, IGL Technologies, Eaton Power Quality, Ensto Finland.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
1 989 668€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
400 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Älykkäät sähköjärjestelmät
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Yhteistyökumppanit
Rahoittajat