Energia- ja informaatiotekniikka, DI

Syvennä osaamistasi

Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia ja parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua. Suomi on maailman energia-alan edelläkävijöitä ja Vaasa on Suomen energiapääkaupunki.

3 hyvää syytä valita Vaasan tekniikka

Tuhansia työpaikkoja

Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.

Energiaratkaisujen kehittäjäksi

Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme ymmärtävät energiajärjestelmien monitieteisyyttä ja keksivät uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen.

Teoriaa ja käytäntöä

Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta digitekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöt.

Työnantajien arvostama

Teekkari-ylioppilaslakki.

Vaasan yliopiston energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus (DI), jonka suoritettusi sinusta tulee energia-alan arvostettu asiantuntija. DI-tutkinto antaa laaja-alaiset teoreettiset tiedot ja ammatilliset taidot valitulta tekniikan alalta. Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma luo hyvän pohjan tulevaisuuden energia-alan teknologiainnovoinnille ja yrittäjyydelle.

Opintosuunnat:

 • Sähkötekniikan suunnan tavoitteena on sähköenergia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot kattavat sähkön tuotannon, älykkäät sähköverkot ja tehoelektroniikan sovellukset.
 • Energiatekniikan suunnan tavoitteena on energia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot suuntautuvat soveltavaan termodynamiikkaan, polttomoottoritekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin.
 • Automaatio ja tietotekniikka -suunnasta valmistuvat diplomi-insinöörit osaavat ratkaista monimutkaisia ongelmia tietokonemallinnuksen avulla ja kehittää energiajärjestelmiin uusia digitaalisia ratkaisuja käyttäen huippunopeita erikoistuneita laskentapiirejä.

DI-tutkinnon suoritettuasi osaat:

 • toimia oman alasi tuotekehitys-, projekti-, suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtävissä
 • käyttää tekniikan tietolähteitä kriittisesti ja tuottaa teoreettista tai vaativaa käytännöllistä uutta tietoa teollisuuden tai muiden alojen sovelluksia varten
 • itsenäisesti etsiä, ymmärtää ja soveltaa uusinta tieteellistä tietoa ongelmien ratkaisussa
 • kehittää uusia oman tekniikan alan menetelmiä

Lue lisää Opintopolusta.

Akkreditoinnit

ASIIN-laatuleima varmistaa, että koulutusohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on laadukasta ja että se tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

laatuleimat

Lue valmistuneiden tarinat

profiilikuva Ville Kumlanderista
Tekniikka
Ville Kumlander
Testi-insinööri

Ville Kumlander oppii jatkuvasti uutta vaihtelevissa työtehtävissään testi-insinöörinä Wärtsilän tuotekehityksessä. Nykyinen työ painottuu testattavien moottoreiden ja apulaitteiden automaatio- ja ohjausjärjestelmiin. Opiskeluajoista Villelle ovat…

Ilmo Laitalainen
Tekniikka
Ilmo Laitalainen
Production Development Specialist

Ilmo Laitalainen työskentelen ABB Smart Powerin Vaasan yksikön tehtaalla tuotannon kehityksen asiantuntijana. Työssään hän pyrkii kehittämään tuotantoa, jotta tuotteiden valmistaminen olisi laadukkaampaa, tehokkaampaa ja vaivattomampaa. Ratkaisuissa…

Anna-Leena Kaunisto
Tekniikka
Anna-Leena Kaunisto
Digital Development Manager

Anna-Leena Kaunisto pääsee päivittäin työssään Finlaysonilla tutustumaan uusiin innovaatioihin ja ratkaisemaan liiketoiminnan ongelmia teknologian avulla. Opiskeluajoista hänelle on jäänyt mieleen ainejärjestötoiminta, opiskelijatapahtumat sekä…

Joel Reijonen
Tekniikka
Joel Reijonen
Machine Intelligence Researcher

Joel Reijonen työskentelee Ericssonilla koneälytutkijana innovoimassa ja kehittämässä uusia koneälyyn liittyviä teknologiaratkaisuja. Opiskeluaikaan Vaasassa liittyy monta opettavaista ja unohtumatonta kokemusta, mutta päällimmäisenä mielessä on…

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet lyhyesti

Sisäänottomäärä

Enintään 20

Hakukohde

Hakukohteena on koulutusohjelma, ja hakija ilmoittaa hakemuksella opintosuunnan tai –suunnat, joihin haluaa hakea.

Opintosuuntia ovat

 • energiatekniikka
 • sähkötekniikka sekä
 • automaatio ja tietotekniikka.

Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta tulee kuitenkin toimittaa hakijapalveluihin viimeistään 31.7. mennessä.

Valintaperusteet ja pisteytys

Kaikkien hakijoiden tulee suorittaa hyväksytysti esitehtävät.

Mikäli soveltuvia ja esitehtävät hyväksytysti suorittaneita hakijoita on enemmän kuin heitä voidaan valita, hakuperusteena olevan tutkinnon ja muiden korkeakouluopintojen todistusten perusteella annetaan pisteitä seuraavasti:

 1. tutkinnon opintopisteillä painotetusta keskiarvosta (K) 0,0-18,0 pistettä kaavalla (K-1)9/2
 2. matematiikan opintojen määrästä (min 15 op, 0-2 pistettä)
 3. matematiikan opintojen laadusta (keskiarvo, 0-3 pistettä opintojen määrästä riippumatta)
 4. Soveltuvien yliopisto-opintojen perusteella annetaan lisäksi enintään 4,0 pistettä

Valintapisteet lasketaan hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintojen
perusteella.

Soveltuvat taustatutkinnot eri opintosuuntiin

Energia- ja informaatiotekniikan ohjelmaan voidaan valita soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, soveltuvan alemman (tai ylemmän) korkeakoulututkinnon sekä soveltuvan ulkomaisen 3-4 –vuotisen bachelor-tutkinnon perusteella.

Automaatio ja tietotekniikka

Soveltuva tutkinto voi olla automaatiotekniikan, automaatio- ja systeemitekniikan, säätötekniikan, prosessitekniikan, sähkötekniikan, puujalostustekniikan, energiatekniikan, konetekniikan, tuotantotekniikan, ympäristötekniikan tai tietotekniikan, ohjelmistotekniikan, tietojenkäsittelyn, tietoliikennetekniikan, digitaalitekniikan, tietokonetekniikan, tietoturvallisuuden, informaatioverkostojen, multimedian tai tietojohtamisen tai näitä läheisesti vastaavilta aloilta.

Sähkötekniikka

Soveltuva tutkinto voi olla sähkötekniikan tai elektroniikan tai näitä läheisesti vastaavalta alalta.

Energiatekniikka

Soveltuva tutkinto voi olla energiatekniikan, energia- ja prosessitekniikan, kemian, vesi- ja jätehuoltotekniikan, ympäristöbiotekniikan, sähkötekniikan, konetekniikan, tuotantotekniikan tai näitä läheisesti vastaavilta aloilta.

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä asioita.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi
puh: 029 449 8005

Postiosoite:
Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä asioissa.

Koulutusvastaava
puh: 029 449 8511
sähköposti: tetiopin(at)uwasa.fi