Image
opiskelijoita

Energia- ja informaatiotekniikka, DI

Miksi valita Vaasan yliopiston tekniikka

Tuhansia työpaikkoja

Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.

Energiaratkaisujen kehittäjäksi

Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme ymmärtävät energiajärjestelmien monitieteisyyttä ja keksivät uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen.

Teoriaa ja käytäntöä

Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta digitekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöt.

Työnantajien arvostama

Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia ja parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua. Suomi on maailman energia-alan edelläkävijöitä ja Vaasa on Suomen energiapääkaupunki.

Vaasan yliopiston energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus (DI), jonka suoritettusi sinusta tulee energia-alan arvostettu asiantuntija. DI-tutkinto antaa laaja-alaiset teoreettiset tiedot ja ammatilliset taidot valitulta tekniikan alalta. Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma luo hyvän pohjan tulevaisuuden energia-alan teknologiainnovoinnille ja yrittäjyydelle.

Opintosuunnat:

  • Sähkötekniikan suunnan tavoitteena on sähköenergia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot kattavat sähkön tuotannon, älykkäät sähköverkot ja tehoelektroniikan sovellukset.
  • Energiatekniikan suunnan tavoitteena on energia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot suuntautuvat soveltavaan termodynamiikkaan, polttomoottoritekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin.
  • Automaatio ja tietotekniikka -suunnasta valmistuvat diplomi-insinöörit osaavat ratkaista monimutkaisia ongelmia tietokonemallinnuksen avulla ja kehittää energiajärjestelmiin uusia digitaalisia ratkaisuja käyttäen huippunopeita erikoistuneita laskentapiirejä.

DI-tutkinnon suoritettuasi osaat:

  • toimia oman alasi tuotekehitys-, projekti-, suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtävissä
  • käyttää tekniikan tietolähteitä kriittisesti ja tuottaa teoreettista tai vaativaa käytännöllistä uutta tietoa teollisuuden tai muiden alojen sovelluksia varten
  • itsenäisesti etsiä, ymmärtää ja soveltaa uusinta tieteellistä tietoa ongelmien ratkaisussa
  • kehittää uusia oman tekniikan alan menetelmiä

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Teekkari-ylioppilaslakki.

Koulutusohjelmalla on ASIIN- ja EUR-ACE-laatuleimat, jotka varmistavat, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on sisällöltään laadukasta ja tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

Image
ASIIN accreditation logo
Image
EUR-ACE logo

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511