Tietojärjestelmätiede, KTM

Kauppatieteilijälle maailma on avoinna

Syvennä osaamistasi

Tietojärjestelmäalan asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys tietojärjestelmäosaamisen rinnalla on kasvanut.

3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

Yksi suurimmista

Olemme Suomen suurimpia kauppatieteellisen alan toimijoita. Suuresta koosta huolimatta meillä on tiivis yhteisö ja viihtyisä opiskeluympäristö.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä. Saat todistetusti asiantuntevaa opetusta ja ohjausta.

Osaamista tekniikasta ja kauppatieteistä

Opiskelija tietokoneella.

Tietojärjestelmäalan asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys tietojärjestelmäosaamisen rinnalla on kasvanut. Tietojärjestelmätieteen pääaineopinnot yhdistettynä kauppatieteiden opintoihin antavat hyvät valmiudet toimia liiketoiminnan kehittäjänä eri aloilla.

Tietojärjestelmätiedettä opiskeleva saa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmäosaamista liiketoiminnan järjestelmien kehittämisessä. Keskeisiä osa-alueet ovat:

 • tietojärjestelmien suunnittelu
 • ohjelmistojen kehittämismenetelmät sekä
 • tietotekniikan soveltaminen organisaatiossa ja ihmisen työvälineenä

Opiskelija voi pääaineen valinnaisten opintojen avulla muodostaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden. Opintojaan voi suunnata myös valitsemalla sivuaineita sopivalla tavalla.

Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painottuvat teknisen osaamisen ohella ns. ihmistaidot (soft skills), sillä tietojärjestelmäprojektit vaativat ammattilaisten työn koordinointikykyä ja tietojärjestelmät tulee suunnitella mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Opinnoissa voit perehtyä myös kestävään kehitykseen ja energiatoimialaan, ja näin saat valmiuksia energiasektorilla työllistymiseen.

Maisterin tutkinnon tietojärjestelmätieteistä suoritettuasi osaat:

 • kehittää organisaatioiden toimintaa ja edesauttaa uusien toimintamuotojen käyttöönottoa tietotekniikkaratkaisujen avulla
 • suunnitella, toteuttaa ja johtaa tietojärjestelmäprojektia yhdessä asiakkaan kanssa
 • soveltaa työssään loogista ajattelutapaa ja olennaisen tiedon jäsentely- ja esittämiskykyä
 • soveltaa tieteellistä ajattelua tutkimusraportoinnissa ja hallitset hyvän kirjallisen esitystavan
 • soveltaa kvalitatiivisia, kvantitatiivisia ja suunnittelutieteellisiä tutkimusmenetelmiä

Lue lisää Opintopolusta.

Akkreditoinnit

ASIIN-laatuleima varmistaa, että koulutusohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on laadukasta ja että se tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

logoja

Lue valmistuneiden tarinat

Mira Holmroos-Kolari
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Mira Holmroos-Kolari
Kehitys- ja tietohallintojohtaja

Mira Holmroos-Kolari haluaa ja saa työltään merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta ja sopivaa vaihtuvuutta. Digi- ja väestötietoviraston kehitys- ja tietohallintojohtajana hän on mukana kehittämässä ja varmistamassa yhteiskunnalle kriittisten…

Tiina Ritari
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Tiina Ritari
Brand Manager

Tiina Ritari muistaa hyvällä opiskeluajoista kauniin ja kotoisan kampuksen, rennot ja asiantuntevat opettajat, lineaarialgebran tuskan, Tritonian kahvion sekä Vaasan virkistävän tuulen ja kaupungin kaksikielisyyden. Yliopistossa hän oivalsi, että…

Vesa-Jukka Vornanen
Kauppatieteet
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Vesa-Jukka Vornanen
Ylläpitopäällikkö

Vesa-Jukka Vornanen opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Nyt hän työskentelee Seinäjoen kaupungin ylläpitopäällikkönä sekä valmiusryhmän puheenjohtajana johtaen tukipalvelun ja ylläpitopalvelujen tulosyksikön toimintaa

Terhi Pettersson
Kauppatieteet
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Terhi Pettersson
Senior Development Manager

Terhi Pettersson opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Opinnot yliopistossa avasivat Terhille tien mieluisten työtehtävien pariin jo opiskeluaikana.

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet lyhyesti

Alta näet valintaperusteiden pääkohdat lyhyesti. Kokonaisuudessaan valintaperusteet esitellään Opintopolussa.

Sisäänotto

enintään 10

Hakijoiden, joiden hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Ko. hakijoiden hyväksyntä tutkintoon on ehdollinen siten, että lopullinen opiskeluoikeus myönnetään vasta, jos opiskelija valmistuu, saa tutkintotodistuksen ja toimittaa siitä jäljennöksen hakijapalveluihin viimeistään 30.7.2021 .

Valintaryhmät

Tietojärjestelmätieteen ohjelmaan voidaan valita

 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon,
 • soveltuvan alemman (tai ylemmän) korkeakoulututkinnon sekä
 • soveltuvan ulkomaisen 3-4 –vuotisen bachelor-tutkinnon perusteella.

Soveltuvat taustatutkinnot

Soveltuva tutkinto voi olla tietojärjestelmätieteen, tietotekniikan, ohjelmistotekniikan, tietojenkäsittelyn, tietokonetekniikan, tietoturvallisuuden, informaatioverkostojen, multimedian tai tietojohtamisen tai näitä läheisesti vastaavilta aloilta.

Mikäli tutkinto on muulta kuin kauppatieteelliseltä alalta, tulee tutkinnon tai sen lisäksi suoritettujen opintojen sisältää kaupallisia opintoja (johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, kansantalous, talousoikeus, liiketalous) vähintään 15 opintopistettä.

Valintaperusteet ja pisteytys

Opiskelijat valitaan todistusvalinnalla valinnan perusteena olevan aikaisemman tutkinnon ja opintojen soveltuvuuden ja opintouunnan (tietojärjestelmätieteen/ tietotekniikan/ tietojenkäsittelyn) opinnoiksi katsottavien opintojen ja kauppatieteen opintojen opintopisteillä painotetusta keskiarvosta koostuvien yhteispisteiden perusteella. Lisäksi soveltuvista yliopisto-opinnoista voi saada enintään 2 pistettä.

 1. Aikaisemman tutkinnon ja opintojen soveltuvuus (enintään 8,0 pistettä)
 2. Opintosuunnan opinnoiksi katsottavien opintojen ja kauppatieteellisen alan opintojen keskiarvo (enintään 5,0 pistettä)
 3. Soveltuvat yliopisto-opinnot (enintään 2,0 pistettä)

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä asioita.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
puh: 029 449 8005

Postiosoite:
Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä asioissa.

Koulutusvastaava
puh: 029 449 8511
sähköposti: tetiopin(at)univaasa.fi