Markkinointi

Opintosuunta
Image

Markkinoinnin asema ja merkitys liiketoiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ovat voimakkaassa kasvussa. Digitalisaation ja kestävän kehityksen synnyttämät muutostarpeet edellyttävät liikkeenjohdolta kykyä toimintaympäristön ja asiakastarpeiden jatkuvaan analysointiin. Markkinoinnin asiantuntijat työllistyvät hyvin, sillä yritykset tarvitsevat liiketoiminnan kehittäjiä, joilla on vahvaa osaamista liiketoiminnan vastuullisesta ja asiakaslähtöisestä johtamisesta. Markkinoinnista valmistuneet työskentelevät monipuolisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä niin kotimaisissa kuin monikansallisissa yrityksissä ja organisaatioissa.

Asiakaslähtöistä ymmärrystä ja käytännön osaamista

Markkinoinnin opinnot tuottavat kokonaisvaltaista ymmärrystä ja käytännön osaamista liiketoiminnan asiakaslähtöisestä johtamisesta kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla. Opinnoissa korostuvat ihmisläheisyys, dynaamisuus, analyyttisyys, vuorovaikutus, yhteistyö ja asiakaslähtöisyys liikkeenjohdollisesta näkökulmasta. Markkinoinnin kandidaatin opinnoissa perehdyt markkinointiajatteluun, markkinoinnin keskeisiin päätöksentekoalueisiin, vastuulliseen markkinointiin sekä erilaisiin markkinoinnin työkaluihin. Kursseilla käsitellään esimerkiksi asiakaskeskeistä liiketoimintalogiikkaa, monikanavajohtamista, digitaalista markkinoinnin analytiikkaa ja brändijohtamista.

Markkinoinnin opintojaksoilla hyödynnetään monipuolisia lähiopetukseen ja verkko-opetukseen perustuvia opetusmenetelmiä. Käytännön osaamista saat esimerkiksi opintojaksoilla toteutettavista yritysyhteistyöprojekteista, vierailijaluennoista ja case-tehtävistä. Opintojaksoilla työskennellään aktiivisesti niin ryhmissä kuin itsenäisesti.

Image

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi:

  • osaat soveltaa markkinointiajattelua asiakasarvoa luovassa liiketoiminnassa
  • osaat analysoida ja arvioida markkinoinnin päätöksentekotilanteita
  • osaat arvioida ja kehittää eettisen ja kestävän liiketoiminnan ratkaisuja
  • osaat hankkia, analysoida ja raportoida asiakas- ja markkinatietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Markkinoinnin opinnot antavat sinulle valmiudet liiketoiminnan asiakaslähtöiseen johtamiseen, kulutus- ja toimintaympäristöjen ymmärtämiseen sekä kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseen. Opinnot kehittävät vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, päätöksentekotaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä toimia niin ryhmissä kuin itsenäisesti. Markkinoinnin opiskelu avaa sinulle monipuolisesti mahdollisuuksia toimia erilaisissa markkinoinnin johtotehtävissä esimerkiksi tuotteiden, palveluiden, brändien, viestinnän tai innovaatioiden parissa.

Vaihtoehtoja tulevaisuuteen

Markkinoinnin kandidaatintutkinnon jälkeen saat valmiudet jatkaa Markkinoinnin johtaminen -maisteriohjelmaan tai International Business -maisteriohjelmaan. Lisätietoa markkinoinnin kandidaatintutkinnon rakenteesta ja tutkintoon sisältyvistä kursseista löydät Opinto-oppaasta.