LEAP-RE - Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy

EU flag
LEAP-RE (Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy) on Euroopan unionin ja Afrikan unionin välinen pitkäaikainen tutkimus- ja innovointikumppanuus uusiutuvan energian alalla.

LEAP-RE pyrkii luomaan pitkäaikaisia kumppanuussuhteita afrikkalaisten ja eurooppalaisten sidosryhmien kanssa quadruple helix-mallilla: hallitus (ohjelman omistajat ja rahoittajat), tutkimuslaitokset ja korkeakoulut, yksityinen sektori sekä kansalaisyhteiskunta. Hanke pyrkii vaikuttavuuteen luomalla viitekehyksen, menetelmän sekä yhteistyömallin. Sen tavoitteena on vähentää pirstoutumista yhdenmukaistamalla nykyiset kahden- ja monenväliset viitekehykset. LEAP-RE luo ja toteuttaa yhteisvoimin tutkimus- ja innovaatiotoimia sekä kapasiteetin vahvistamista.

Ohjelmaan varten luotiin konsortio, johon kuuluu 96 kumppania 34 maasta ja 2 kansainvälisestä järjestöstä. Näin voidaan varmistaa laaja kattavuus niin temaattiseesti ja maantieteellisesti kuin sidosryhmienkin tasolla sekä havainnollistaa yhteistyön toteutettavuus ja rakentaa luottamusta pitkän aikavälin yhteistyön näkökulmasta vuoden 2025 jälkeiselle ajalle.

Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa: Ari Haapanen

Yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Ari Haapanen

Tutkijat: Ari Haapanen, Joel Songok, Pekka Peura, Nebiyu Girgibo

Hanketta koordinoiva organisaatio: LGI Consulting (Niclette Bukasa Kampata)

Projektikumppanit: 83 tutkimuskumppania Euroopassa ja Afrikassa. Mukana muun muassa: Addis Ababa Science and Technology University, Botswana International University of Science and Technology, Makerere University, Moi University

Löydät hankkeen Twitteristä ja LinkedInistä

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
32000000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
214000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Uusiutuvat energiat
Älykkäät sähköjärjestelmät
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat