LEAP-RE - Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy

Euroopan unionin osarahoittama
LEAP-RE (Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy) on Euroopan unionin ja Afrikan unionin välinen pitkäaikainen tutkimus- ja innovointikumppanuus uusiutuvan energian alalla.

LEAP-RE pyrkii luomaan pitkäaikaisia kumppanuussuhteita afrikkalaisten ja eurooppalaisten sidosryhmien kanssa quadruple helix-mallilla: hallitus (ohjelman omistajat ja rahoittajat), tutkimuslaitokset ja korkeakoulut, yksityinen sektori sekä kansalaisyhteiskunta. Hanke pyrkii vaikuttavuuteen luomalla viitekehyksen, menetelmän sekä yhteistyömallin. Sen tavoitteena on vähentää pirstoutumista yhdenmukaistamalla nykyiset kahden- ja monenväliset viitekehykset. LEAP-RE luo ja toteuttaa yhteisvoimin tutkimus- ja innovaatiotoimia sekä kapasiteetin vahvistamista.

Ohjelmaan varten luotiin konsortio, johon kuuluu 96 kumppania 34 maasta ja 2 kansainvälisestä järjestöstä. Näin voidaan varmistaa laaja kattavuus niin temaattiseesti ja maantieteellisesti kuin sidosryhmienkin tasolla sekä havainnollistaa yhteistyön toteutettavuus ja rakentaa luottamusta pitkän aikavälin yhteistyön näkökulmasta vuoden 2025 jälkeiselle ajalle.

Tutkijat: Joel Songok, Pekka Peura, Nebiyu Girgibo

Hanketta koordinoiva organisaatio: LGI Consulting (Niclette Bukasa Kampata)

Projektikumppanit: 83 tutkimuskumppania Euroopassa ja Afrikassa. Mukana muun muassa: Addis Ababa Science and Technology University, Botswana International University of Science and Technology, Makerere University, Moi University

Löydät hankkeen Twitteristä ja LinkedInistä

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
32 000 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
214 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Uusiutuvat energiat
Älykkäät sähköjärjestelmät
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat