AENEAS - innovAtive ENErgy storage systems onboArd vesselS

Euroopan unionin osarahoittama

AENEAS pyrkii edistämään ilmastoneutraalia ja ympäristöystävällistä vesiliikennettä kolmen uuden seuraavan sukupolven energian varastointiratkaisun avulla. Tarkoitus on kasvattaa EU:n vesiliikennesektorin maailmanlaajuista kilpailukykyä monipuolisiin vesiliikennesovelluksiin luotujen energian varastointiratkaisujen Euroopan teknologiajohtajuuden kautta. Se keskittyy ilmastoneutraalien energian varastointiratkaisujen laajamittaisempaan ja nopeampaan käyttöönottoon ja merkittävään merenkulun sähköistämiseen. AENEAS tarjoaa ratkaisuja parantamaan kokonaisenergiatehokkuutta ja alentamaan merkittävästi energian kulutusta vesiliikenteen aluksissa perinteistä akkuja turvallisemman ja kustannustehokkaamman innovatiivisen sähköisen energian varastoinnin avulla.

Tämän saavuttamiseksi AENEAS kehittää kolme innovatiivista, perinteisiä akkuja kehittyneempää sähköisen energian varastointiratkaisua (ESS) vesiliikenteeseen:

  • Kiinteän olomuodon akut (Solid-State Batteries, SSB) jatkuvaan kuormitukseen vesiliikennesovelluksissa
  • Superkondensaattorit (Supercapacitors, SC) vesiliikenteen sovelluksiin vähentämään tehopiikkien aiheuttamia vaatimuksia ja tehopiikkejä lastauksen aikana
  • SSB:n ja SC:n yhdistävä hybridijärjestelmä vesiliikenteen sovelluksiin, jotka vaativat suuren energia ja tehotiheyden energianvarastointiratkaisuja

Ratkaisut mahdollistavat (osittain tai täysin) sähköisen merenkulun, ottaen huomioon olosuhteet, joita laivat saattavat kohdata (esimerkiksi vaikeat olosuhteet suojaisten vesien ulkopuolella tai ylävirtaan kulkemisen joilla). AENEAS arvioi ratkaisuja eri sovelluksissa ja käyttötarkoituksissa lyhyen matkan meriliikenteessä ja sisävesiliikenteessä. Kullekin kolmesta energian varastointiratkaisusta demonstroidaan yksi käyttötapaus TRL 5-tasolla. AENEAS määrittelee myös polun kolmen ESS:n käyttöön eri laivatyypeissä, millä saavutetaan kattava ymmärrys ESS:stä ja niiden soveltuvuudesta monipuoliseen vesiliikenteeseen. Lopuksi AENEAS määrittelee tiekartan täyden mittakaavan demonstraatioon laivalla kahdelle ESS:lle 2027 mennessä.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
4 987 278€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
520 750€
Kokonaisbudjetti
4 987 278€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
520 750€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat