VEP - Vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa

Euroopan unionin osarahoittama
VEP-hankkeessa selvitetään vetytalouden mahdollisuuksia ruokaketjussa Etelä-Pohjanmaalla

Vetytalous on kovassa nosteessa Euroopan unionissa vihreän siirtymän ja Ukrainan sodan johdosta. Vetytaloutta kehitetään huomattavilla summilla esimerkiksi Keski-Euroopassa ja se on nostettu tärkeänä asiana esille, kun riippuvuutta venäläisestä tuontienergiasta vähennetään osana komission REPowerEU -esitystä. Vetytaloudesta on puhuttu pitkään, mutta toistaiseksi se ei ole kehittynyt valtavirraksi. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä EU pyrkii ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi vuoteen 2050 mennessä, ja tässä tavoitteessa vedyllä on iso rooli.

Vihreään vetytalouteen eli uusiutuvilla resursseilla tuotetun vedyn käyttöön siirtyminen koskettaa suoraan maataloutta ja ruoantuotantoa. Vety voi tulevaisuudessa toimia merkittävänä energianlähteenä ruoantuotannossa ja korvata siten fossiilisia polttoaineita. Vety on monipuolinen alkuaine ja siksi energia ei ole sen ainoa käyttökohde. Vedyn kemialliseen jalostamiseen liittyy myös monia mahdollisuuksia, kuten lannoitteiden valmistaminen, mikä on hyvä tunnistaa, kun halutaan vähentää riippuvuutta ulkomaisista lannoitteista sekä kehittää kestävää ruokaketjua. Vetyä voidaan käyttää sellaisenaan liikenteen polttoaineena, teollisuuden prosesseissa tai jopa ruoan valmistamisessa. Vetyä voidaan hyödyntää myös elintarvikepakkausmuovien ja teräksen valmistuksessa. Vety tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon kestävämpien lannoitteiden valmistamiseen. Onkin keskeistä kysyä, löytyisikötyppilannoitteiden valmistamiseen kestävämpiä tuotantotapoja ja halvempia resursseja. Etelä-Pohjanmaan alueella on tällä hetkellä suunnitteilla paljon tuulivoimaa, jota voidaan käyttää halvan ja uusiutuvan vihreän vedyn tuotantoon. Lisäksi alueella on suunnitteilla merkittävä määrä myös aurinkosähköpuistoja, varsinkin turvetuotannosta poistuville alueille. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voidaanko nykyisessä maailmantilanteessa nostaa kotimaista energia- ja typpilannoiteomavaraisuutta vedyntuotannon avulla. Hankkeessa tehdään taustaselvityksiä vetytalouden potentiaalista, roolista ruokaketjussa, pilotoidaan vedyntuotantoa sekä laaditaan ruokaketjun vetytalouteen siirtymisen tiekartta Etelä-Pohjanmaalle vuoteen 2030.

Hankkeen tuloksia

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
486 867€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
149 821€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio