Cybersecurity Curricula Recommendations for Smart Grids, CC-RSG

Euroopan unionin osarahoittama

Euroopan energiajärjestelmien kyberturvallisuus on uhattuna energiajärjestelmissä tapahtuvien muutosten vuoksi. Olemme etenemässä älykkään, hajautetun ja integroidun energiajärjestelmän aikakauteen, jossa on suuria etuja ja mahdollisuuksia uusille energiapalveluille, mutta samalla kyberturvallisuuteen liittyviä ongelmia. Yhteiskunta ja energiateollisuus kärsivät kyberturvallisuuden ammattilaisten puutteesta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää älykkäiden sähköverkkojen kyberturvallisuuden koulutukselle kansainväliset ohjeistukset.

Hankkeessa hyödynnetään keväällä 2020 alkaneessa CR-DES-hankkeessa hankittavaa reaaliaikasimulaattoria koulutuksen uusien innovaatioiden kehittämisessä.

Hanketta johtaa Vaasan yliopisto. Hankekumppaneita ovat Riian teknillinen yliopisto (RTU), Latvia, Oldenburgin yliopisto (UOL), Saksa, kansallinen Ateenan teknillinen yliopisto (NTUA), Kreikka.

Hanke on saanut rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta.

Cybersecurity Curricula Recommendations for Smart Grids, CC-RSG
Kesto: 1.10.2020-31.3.2023
Hankkeen vastuuhenkilö: professori Tero Vartiainen
Tutkimusryhmä: Älykkäät sähköjärjestelmät
Akateeminen yksikkö: Teknologia ja innovaatiojohtaminen
Hankkeen muut henkilöt: Mike Mekkanen, Bahaa Eltahawy
Hankekumppanit: Riian teknillinen yliopisto (RTU), Oldenburgin yliopisto (UOL), kansallinen Ateenan teknillinen yliopisto (NTUA)

Hankkeen raportteja

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
273 935€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Älykkäät sähköjärjestelmät
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat