WSTAR - Wasa zero emission data centre

Euroopan unionin rahoittama
Suomen akatemia

Wasa Zero Emission Data Center on Vaasan yliopiston, Åbo Akademin, VAMKin ja Novian yhteisomistuksessa oleva uusi paikallinen infrastruktuuri, joka rakennetaan tutkimus- ja kehityslaboratorio Technobothiaan. Se tukee laadukasta tutkimusta tarjoamalla infrastruktuurin, joustavien datakeskusten rakentamisen, käyttämisen, ohjaamisen ja integroimisen tutkimiseen, tavoitteenaan löytää keinoja vähäpäästöisten datakeskusten toteuttamiseen. Datakeskukssella tulee olemaan tärkeä rooli tietämyksen ja teknologian edistämisessä ja se tukee alueellista erikoistumista Vaasan seudulla. Se tarjoaa alustan Vaasan seudun energia-alan, mukaanlukien startup-yritysten, innovaatioille. Datakeskus muodostaa verkoston globaaleihin energia-alan teknologiayrityksiin ja kehitystoimintaan kansainvälisesti palvellen käyttäjiä korkeakoulusta, liike-elämästä, teollisuudesta ja julkisista palveluista. Suunnittelemalla uusia prosesseja ja ratkaisuja uusiutuvien energialähteiden käyttöön sekä optimoimalla olemassa olevaa infrastruktuuria ehdotetut T&K&I-toimet auttavat irrottamaan teknisen kehityksen riippuvuuden rajallisista resursseista ja edistävät vihreää siirtymää.

Vaasan yliopisto toimii hankkeen vetäjänä. Muut projektikumppanit ovat Åbo Akademi, Novia ja VAMK. Korkeakoulujen yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat ABB, Danfoss Drives, Granlund, Fimpec, Hitachi Energy, Vaasan sähkö, Wapice, Wärtsilä, RISE ICE (Ruotsi), CSC, Tietoevry, The Centre of Sustainable Technology at the University of Hull (Iso-Britannia), Eindhoven University of Technology (Alankomaat) ja Data Centre Alliance (Iso-Britannia).

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
1 853 189€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Älykkäät sähköjärjestelmät
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio