Green Battery

Interreg Aurora
Image

Projektin tarkoituksena on kehittää vihreän akun prototyyppi. Projekti on jaettu työpaketteihin, jotka keskittyvät anodin, katodin, elektrolyytin ja sideaineen kehitykseen. Projektin ydinajatus on luoda akku vihreillä (tai vihreämmillä) rakenneosilla haittaamatta pariston suorituskykyä. Käytämme (jäte) biomassaa korvaamaan fossiiliset elementit ja myrkylliset yhdisteet akuissa. Kehitystyön aikana keskitytään erityisesti akun tuotannon kestävyyteen, jotta vihreän siirtymän EU-tason vaatimukset täytetään. Projektissa myös arvioidaan biopariston teknologista suorituskykyä ja taloudellista toteutettavuutta, että sitä voidaan verrata perinteiseen litiumioniakkuun. Projektissa määritellään myös bioakkujen hiilijalanjälki käyttämällä elinkaariarviointia (LCA). LCA on ISO 14040 ja 14044:n alainen analyyttinen työkalu, jota käytetään arvioimaan tuotteen tai palvelun ympäristönsuojelullista suorituskykyä sen elinkaaren ajan.  

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
983 677€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
148 446€
Kokonaisbudjetti
1 099 081€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
165 861€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio