Next Level Energy Setup

Pohjanmaan liitto logo
Euroopan unionin osarahoittama

Sähköenergiajärjestelmien muutosvauhti tulee lähivuosien aikana vihreän siirtymän ja energiaomavaraisuuden kasvattamisen vaatimuksen myötä entisestään kiihtymään yleisesti globaalisti, mutta turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi aivan erityisesti Euroopassa. Muutostarpeita ohjaavat globaalit megatrendit, kuten päästöjen vähentämistarpeet, kasvavat energia- ja kustannustehokkuus-, kasvavan energiaomavaraisuuden sekä kriittisen infrastruktuurin luotettavuus- ja kriisivalmiusvaatimukset. Esimerkiksi sähköverkoissa perinteisen keskitetyn sähköntuotannon korvaava uusiutuva, hajautettu tuotanto on ominaisuuksiltaan haastavampaa, koska se on sekä vaihtelevampaa (sääolosuhteista riippuvaa) että dynamiikaltaan herkempää johtuen tehoelektronisista suuntaaja-/liityntälaitteista. Tulevaisuudessa energiajärjestelmien kasvavat jousto- ja luotettavuustarpeet vaativat erilaisten uusien hallinta-, ohjaus- ja suojausratkaisuiden sekä hajautettujen energia-/joustoresurssiteknologioiden ja konseptien (mm. microgrid-ratkaisut) nopeaa kehittämistä. Erilaisilla energiavarastoilla, esimerkiksi akkuteknologialla, sekä kyberturvallisilla ICT-ratkaisuilla ja data-analytiikalla / optimoinnilla tulee olemaan keskeinen mahdollistajan rooli tulevaisuuden energiajärjestelmissä niin älykkäissä ja joustavissa sähköverkoissa kuin erilaisissa liikennesovelluksissakin (sähköautoissa, laivoissa ja työkoneissa). Jotta hajautettujen, joustavien energiaresurssien (tuotanto, varastot, kuormat, sähköautot) potentiaali ja muiden energiamuotojen (lämpö, kaasu, liikenne) samanaikainen tarkastelu voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan kokonaisuuden, älykästä, aktiivista ja koordinoitua hallintaa tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen.

Tässä Next Level Energy Setup -hankkeessa integroidaan verkkosimulaattori- ja akusto osaksi Vaasan Yliopiston VEBIC-tutkimusalustan (Vaasa Energy Business Innovation Centre) Future Reliable Electricity & Energy System Integration (FREESI) -laboratorion reaaliaikasimulointilaitteiston ympärille rakentunutta TKI-ympäristöä. Tavoitteena TKI-ympäristön kehittämisellä on luoda edellytykset TKI-toiminnalle, joka vastaa energiaverkkojen kasvaneisiin jousto- ja luotettavuusvaatimuksiin sekä edesauttaa yrityksiä kehittämään, testaamaan ja nopeammin kaupallistamaan uusia innovaatioita, tuotteitaan ja ratkaisuitaan.

Kehityshankkeen osuus budjetista on  83 401 € ja investointihankkeen 309 575 €. 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
235 786€
Kokonaisbudjetti
392 976€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Älykkäät sähköjärjestelmät
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio