CHEK - deCarbonising sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessel concept designs

Euroopan unionin osarahoittama
CHEK- hankeessa edistetään vähähiilistä merenkulkua yhdistämällä useita energiatekniikoita ja innovatiivista laivasuunnittelua

CHEK- hankkeessa edistetään vähähiilistä merenkulkua yhdistämällä useita energiatekniikoita ja innovatiivista laivasuunnittelua. Hankkeessa kehitetään kaksi konseptialusta: tuulienergiaoptimoitu lastialus ja vetykäyttöinen risteilyalus. Alukset on varusteltu monitieteellisellä yhdistelmällä innovatiivisia teknologioita, jotka toimivat symbioosissa, ja joiden tarkoituksena on vähentää kasvihuonepäästöjä 99 prosentilla, energiankulutusta 50 prosentilla ja mustan hiilen päästöjä 95 prosentilla. Konsortio kehittää hankkeessa ainutlaatuisen Future Proof Vessel (FPV) –suunnittelualustan varmistaakseen maksimaalisen symbioosin hankkeessa tarkasteltavien uusien teknologioiden välillä ja ottaakseen huomioon alusten todelliset toiminnalliset profiilit (eikä pelkästään meritestattu suorituskyky). FPV-alusta toimii myös perustana CHEK-hankkeen lähestymistavan soveltamiselle muihin alustyyppeihin, kuten tankkereihin, konttialuksiin, muihin rahtialuksiin sekä autolauttoihin. Nämä kattavat yhdessä yli 93 prosenttia merenkulun maailmanlaajuisesta vetoisuudesta ja vastaavat 85 prosenttia merenkulun maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. 

Reaalimaailman vaikuttavuuden ja maailmanlaajuisen aluskannan hiilestä irtautumisen saavuttamiseksi konsortio tekee analyysin kaukoliikenteen nykyisistä olosuhteista (mukaan lukien infrastruktuurin saatavuus) sekä ehdottaa ratkaisuja sen varmistamiseksi, että luodut laivasuunnitelmat voidaan ottaa ja tullaan ottamaan käyttöön todellisuudessa. Ennakointiharjoituksella simuloidaan CHEK-innovaatioiden käyttöönottoa maailmanlaajuisessa laivaliikenteessä. Tavoitteena on saavuttaa IMO:n tavoite merenkulun päästöjen puolittamisesta vuoteen 2050 mennessä sekä edistää Euroopan tulemista ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maanosaksi vuoteen 2050 mennessä, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on määrätty.  

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
10 000 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
1 132 538€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Uusiutuvat energiat
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat