ALBATTS - Alliance for Batteries Technology, Training and Skills

Euroopan unionin osarahoittama

Uusi yhteiseurooppalainen projekti ALBATTS (Alliance for Batteries Technology, Training and Skills) tukee teollisuuden ja koululaitosten välistä yhteistyötä liittyen akkujen valmistukseen.

Vaasan osalta tavoitteena on parantaa seudun kilpailukykyä ja houkuttavuutta akkutehtaan sijoituspaikkana sekä kehittää valmiutta vastata tulevaisuuden työvoiman tarpeeseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää akkualan tarvitseman työvoiman koulutusta ja osaamista alueella.

Vaasa Suomen ainoa edustaja hankkeessa

Hankkeen kokonaisbudjetti on neljä miljoonaa euroa. Projekti rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelman puitteissa. Hanke on alkanut marraskuussa 2019 ja se loppuu joulukuussa 2023.

ALBATTS-hanke tuo yhteen 20 yritys- ja koulutusorganisaatiota 12 Euroopan maasta ja sitä hallinnoi Skellefteån kunta. Vaasasta osallistuvat Vamia, Merinova ja Vaasan yliopisto ovat Suomen edustajat hankkeessa.

Koko Euroopan tasolla hankkeen tavoitteena on lisätä eurooppalaisen akkuvalmistuksen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla sekä edesauttaa liikenteen sähköistymistä ja vihreään energiaan siirtymistä.

Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään akunvalmistuksen arvoketjussa tarvittavaa osaamista ja koulutusta sekä laaditaan Euroopan laajuinen strategia.

Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Professori Hannu Laaksonen

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
3 000 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
68 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Älykkäät sähköjärjestelmät
Executive Education
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Rahoittajat