Svanljungin Säätiöltä 70 000 euroa Vaasan yliopistolle – yliopisto satsaa vety- ja akkuteknologiatutkimukseen

Image
Kauppias Gustaf Svanljungin Lahjoitusrahasto on lahjoittanut 85-juhlavuotensa kunniaksi Vaasan yliopistolle 70 000 euroa tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen. Lahjoituksella yliopisto rakentaa vuosina 2024–2025 moottorilaboratoriolle valmiuksia hyödyntää vetyä ja varastoida syntyvää energiaa. Näin yliopisto jatkaa pitkäjänteistä panostusta energiatutkimukseen ja kestävän kehityksen mukaisten energiaratkaisujen tutkimukseen.

Vaasan yliopisto toimii keskellä Pohjoismaiden suurinta energia- ja ympäristöalan osaamiskeskittymää, EnergyVaasaa, ja kehittää energia-alan osaamista yhteistyössä kansainvälisten teollisuusyritysten ja julkisen sektorin kanssa. Tavoitteena on energiasektorin uudistaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen edistyksellisillä uusilla ratkaisuilla. Tärkeässä roolissa on erityisesti tutkimusalusta VEBIC, jossa tutkitaan kestäviä energiajärjestelmiä.

– Olemme kehittäneet pitkäjänteisesti tutkimusympäristöämme vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Tämän vuoden keväällä yliopisto hankki omistukseensa Energy Lab -kiinteistön, jossa sijaitsee yliopiston polttomoottori- ja polttoainelaboratoriot, Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen kertoo.

– Kauppias Gustaf Svanljungin Lahjoitusrahaston tehtävänä on tukea kauppaa, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla. Säätiön omaisuus on tänään noin 5 M€ ja vuotuinen tuen jako yli 100 000 euroa. Suurin osa apurahoista kohdistuu Vaasan yliopiston tutkimus- ja yhteistyöhön teknologiateollisuuden kanssa, josta tämä tuki on hyvä esimerkki, kertovat Lahjoitusrahaston edustajat.

Seuraavassa vaiheessa yliopisto panostaa sekä vety- että akkuteknologioiden tutkimukseen. Tällä vastataan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin vihreän siirtymän ja energiamurrokseen liittyvissä kysymyksissä.

–  Tämä tutkimusinfrastruktuuri vahvistaa energiatutkimuksen pohjaa, jossa etsitään hiilineutraalia polttoainetta, kuten vetyä, ja energian varastointiin eli akustoihin liittyviä ratkaisuja. Tutkimus mahdollistaa muutoksen yhteiskunnassamme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Haluan sydämellisesti onnitella Svanljungin Säätiötä juhlavuodesta ja kiittää lahjoituksesta, Martikainen jatkaa.

Kuvassa (vas.): Tutkimuksen vararehtori Mika Grundström, säätiön sihteeri Kaj Ericsson, säätiön puheenjohtaja Björn Hartman ja rehtori Minna Martikainen.

Mitä mieltä olit jutusta?