Svanljungs Stiftelse donerar 70 000 euro till Vasa universitet – universitetet satsar på väte- och batteriteknologiforskning

Image
Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond har i samband med sitt 85-årsjubileum donerat 70 000 euro till Vasa universitet för utveckling av forskningsinfrastruktur. Med hjälp av donationen kommer universitetet att under åren 2024–2025 utveckla motorlaboratoriet för att utnyttja väte och lagra energin som uppstår. På så sätt fortsätter universitetet sin långsiktiga satsning på energiforskning och energilösningar som är i linje med hållbar utveckling.

Vasa universitet verkar mitt i Nordens största energikluster, EnergyVaasa, och utvecklar energibranschen tillsammans med internationella industriföretag och den offentliga sektorn. Målet är att förnya energisektorn och bekämpa klimatförändringen med avancerade nya lösningar. Särskilt forskningsplattformen VEBIC, på vilken man bedriver forskning om hållbara energisystem, har en viktig roll.

– Vi har utvecklat vår forskningsmiljö långsiktigt för att svara på framtidens behov. I våras köpte universitetet fastigheten Energy Lab som inhyser universitetets förbränningsmotor- och bränslelaboratorier, berättar rektorn vid Vasa universitet Minna Martikainen.

– Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond har i uppgift att befrämja handel, industri och jordbruk i Österbotten. Stiftelsens tillgångar uppgår i dagsläget till ungefär fem miljoner euro, och årligen delar den ut över 100 000 euro i understöd. Största delen av stipendierna allokeras till Vasa universitets forskningsarbete och samarbete med teknologiindustrin, vilket detta understöd är ett bra exempel på, säger representanterna för Donationsfonden.

I nästa steg kommer universitetet att satsa på forskning inom både väte- och batteriteknologi, i led med arbetet för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling i frågor kring den gröna omställningen och energiomställningen.

– Denna forskningsinfrastruktur stärker grunden för energiforskning kring kolneutralt bränsle, såsom väte, och lösningar för lagring av energi, det vill säga batterisystem. Forskning möjliggör omställningen mot kolneutral energiproduktion i samhället. Jag vill framföra mina hjärtliga gratulationer till Svanljungs Stiftelse för jubileumsåret och tacka för donationen, fortsätter Martikainen.

På bilden (från vänster): vice rektor Mika Grundström, sekreterare Kaj Ericsson (Svanljungs Stiftelse), ordförande Björn Hartman (Svanljungs Stiftelse) och rektor Minna Martikainen.

Mitä mieltä olit jutusta?

Eniten reaktioita tällä viikolla