Yliopisto tukee Suomea vetysiirtymässä: Uusi vetytutkimusfoorumi yhdistää akateemiset toimijat

Image
Vaasan yliopisto ja muut Suomen keskeiset tutkimus- ja koulutustoimijat ovat perustaneet Suomen vetytutkimusfoorumin. Foorumi edistää suomalaista vetyosaamista yhteisillä toimintasuunnitelmilla, tulevaisuusvisioilla ja edustaa akateemisia toimijoita muiden vetytoimijoiden rinnalla.

– Meille on hyvin luontevaa olla mukana vetytutkimusfoorumissa, sillä EU-tutkimushankkeemme CHEK suuntautuu juuri meriliikenteen vetykäytön lisäämiseen, sanoo Vaasan yliopiston professori Seppo Niemi

Suomen vetytutkimusfoorumissa (Hydrogen Research Forum Finland) mukana ovat Vaasan yliopiston lisäksi Aalto Yliopisto, LUT-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Åbo Akademi, Jyväskylän, Turun, Tampereen yliopistot sekä Oulun yliopisto, joka aluksi koordinoi foorumin toimintaa.

Vetysiirtymä on synnyttänyt laajan kirjon eri lähtökohdista toimivia verkostoja, kuten yritystoimijoiden muodostaman Suomen Vetyklusterin. Vetysiirtymässä ja -tutkimuksessa on tunnistettu tarve tutkimuspohjaiselle vapaalle ja riippumattomalle keskustelulle, johon akateemiset toimijat vastaavat Suomen vetytutkimusfoorumilla. Suomen vetytutkimusfoorumi toimii tarvittaessa myös akateemista tutkimusta edustavana toimijana kansallisten yksityisen tai julkisen sektorin vetyverkostojen rinnalla.

– Suomen vetytutkimusfoorumi on vetyyn liittyvää tutkimusta tekevien tai siitä kiinnostuneiden foorumi, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisten näkemysten muodostamisen. Tämä on tärkeää kattavan kansallisen vetytoimintasuunnitelman aikaansaamiseksi, jotta Suomi olisi kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija vetymurroksessa. Foorumi myös kokoaa akateemiset toimijat keskustelukumppaniksi kansallisen päätöksenteon tueksi, Oulun yliopiston professori ja Suomen vetytutkimusfoorumin koordinaattori Timo Fabritius kertoo.

Hiilidioksidipäästöjen radikaali vähentäminen vaatii siirtymää kohti vetytaloutta

Vetytalous nähdään tulevaisuudessa nousevan osaksi kehittyneiden hiilineutraalien yhteiskuntien energiajärjestelmiä, teollisuutta ja liikennettä. Vetytaloudessa on odotettavissa tiukka kansainvälinen kilpailu eri teknologioiden välillä, ja valmisteilla on tuhansia vetyhankkeita Euroopassa ja kansainvälisesti.

Suomella on erinomaiset edellytykset menestyä vetykilpailussa, jossa keskeisiä seurattavia ovat Pohjoismaat, Saksa ja esimerkiksi vedyntuotannon tutkimuksessa Suomen kanssa kilpaileva Japani.

Tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa myös vetysiirtymässä. Suomen vetytutkimusfoorumi toiminnan keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä ovat:

  • Vetytalouden synnyttämien muutosten ja tutkimustarpeiden tunnistaminen
  • Kansallisen vetytoimintasuunnitelman ja tulevaisuusvisioiden edistäminen
  • Vetytalouteen liittyvän koulutustarjonnan tuottaminen koordinoidusti
  • Riippumattoman tutkimuspohjaisen tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi
  • Suomen vetyyn ja vetysiirtymään liittyvän tutkimuksen kansainvälisen roolin ja vaikuttavuuden lisääminen

Painopisteet koko vetyarvoketjulla vedyn tuotannossa, logistiikassa ja hyödyntämisessä

– Suomen vetytutkimusfoorumin kumppanit kattavat koko vedyn arvoketjun, mikä tarjoaa vahvan ja helposti saatavilla olevan tietopohjan, joka edistää Suomen asemaa kansainvälisessä vety-yhteistyössä, sanoo Antti Arasto, VTT:n energia- ja vetytutkimusalueen johtaja.  

– Meidän roolimme on osallistua isojen vetymoottorien ja niissä käytettävien polttoainejärjestelmien kehitystyöhön ja tarjota tämän alueen koulutusta. Tavoitteenamme on rakentaa vetypolttoainejärjestelmä Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimuslaboratorioon, kertoo professori Seppo Niemi.

Foorumi käynnistää työnsä luomalla ehdotuksen kansallisesta toimintasuunnitelmasta vetyyn liittyen. Suunnitelmassa huomioidaan vaadittavan tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä vetysiirtymän vaikutukset koko yhteiskuntaan. Vetyteemaan liittyvä kansainvälinen konferenssi on suunnitteilla vuonna 2023 kokoamaan tiivistyvää kansallista keskustelua.

Suomen vetytutkimusfoorumin kumppanit kehittävät toimintaansa käynnissä olevan tutkimuksensa pohjalta vedyn tuotannossa, vedyn siirrossa ja vedyn hyödyntämisessä.

Lisätietoja

Vaasan yliopisto, Seppo Niemi, energiatekniikan professori: seniemi@uwasa.fi, p. 050 430 8519
LUT-yliopisto, Petteri Laaksonen, tutkimusjohtaja: petteri.laaksonen@lut.fi p. 040 508 8498
VTT, Antti Arasto, energia- ja vetytutkimusalueen johtaja: Antti.Arasto@vtt.fi, p. 0400 159 052
Oulun yliopisto, Timo Fabritius, professori, Suomen vetytutkimusfoorumin koordinaattori: timo.fabritius@oulu.fi, p. 040554668

Kuva: CHEK-hanke

Mitä mieltä olit jutusta?