5G HUB Vaasa

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Pohjanmaan liitto logo
Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään 5G-teknologiaa teollisuuden käyttöön testaamalla ja pilotoimalla 5G-teknologiaan perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena on eri käyttötapausten ja tarpeiden pohjalta tuottaa tuloksia teollisuuden todelliseen käyttöön. Erillisen investointihankkeen avulla perustetaan 5G testilaboratorio tutkimuslaboratorio Technobothnian tutkimuslaboratorion tiloihin.

Image

Hankeen päätavoitteena on tutkia ja kehittää 5G-teknologiaa teollisuuden käyttöön testaamalla ja pilotoimalla 5G-teknologiaan perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena on eri käyttötapausten ja tarpeiden pohjalta tuottaa tuloksia teollisuuden todelliseen käyttöön. Erillisen investointihankkeen avulla perustetaan 5G testilaboratorio tutkimuslaboratorio Technobothnian tutkimuslaboratorion tiloihin.

5/6G-tekniikka on maailmanlaajuisesti kiinnostava megatrendi, jonka ennustetaan tehostavan yhteiskunnan toimintaa monilla aloilla ja tuovan kilpailuetua yrityksille. Pohjanmaalla tärkeitä 5G-teknologian sovellusaloja ovat mm. sähkö- ja energiaverkkojen hallinta sekä valmistavan teollisuuden automaatio. 5G-teknologiaa hyödyntävät digitaaliset tuotteet ja palvelut tulevat olemaan alueemme keskeisiä vientituotteita.

Hankkeessa on tarkoitus

1. Perustaa 5G/6G testilaboratorio vahvistamaan digitalisaation tutkimista ja tuotekehitystä alueella

2. Varmistaa testilaboratorion tarkoituksenmukaisuus ja viestittää siitä alueen toimijoilla kokeilemalla yhdessä heidän kanssaan muutamien käyttötapauksien tutkimista laboratorion resurssein 
 
3. Vahvistaa Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopistealueina toimivien digitaalisten ratkaisujen ja älykkäiden järjestelmien TKI- infrastruktuuria ja kehitysympäristöä
 
4. Kehittää 5G/6G osaamista, ja tukea yrityksiä ja yritysverkostoja uusien liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistamisessa ja kehitystyössä Pohjanmaalla
 
5. Lisätä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen verkottumista kansallisten tutkimusinfrastruktuurien kanssa, ja tukea kilpaillun TKI rahoituksen hakemista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä.

Hanke toteutetaan kolmen tutkimuslaboratorio Technobothniaa käyttävän korkeakoulun yhteistyönä.

AJANKOHTAISTA

Tervetuloa LOHKOKETJUSEMINAARIIN 18.4.2023!

Lisätietoa tästä linkistä.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
220 349€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
69 101€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio