5G HUB Vaasa

Image
Kesto
Project duration
-
Budjetti
Total budget
220349€
Total budget for the University of Vaasa
69101€
Yksiköt ja ryhmät
Project actors at the University of Vaasa
Digital Economy
Technology and Innovations
Henkilöt
Principal investigator at the University of Vaasa
Researchers
Contact persons
The overall goal of the project is to research and develop 5G technology for industrial use by testing and piloting solutions based on 5G technology. The aim is to produce results for real industrial use based on different use cases and needs. The project will establish a 5G test laboratory on the premises of Technobothnia's research laboratory through a separate investment project.

Hankeen päätavoitteena on tutkia ja kehittää 5G-teknologiaa teollisuuden käyttöön testaamalla ja pilotoimalla 5G-teknologiaan perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena on eri käyttötapausten ja tarpeiden pohjalta tuottaa tuloksia teollisuuden todelliseen käyttöön. Erillisen investointihankkeen avulla perustetaan 5G testilaboratorio tutkimuslaboratorio Technobothnian tutkimuslaboratorion tiloihin.

5/6G-tekniikka on maailmanlaajuisesti kiinnostava megatrendi, jonka ennustetaan tehostavan yhteiskunnan toimintaa monilla aloilla ja tuovan kilpailuetua yrityksille. Pohjanmaalla tärkeitä 5G-teknologian sovellusaloja ovat mm. sähkö- ja energiaverkkojen hallinta sekä valmistavan teollisuuden automaatio. 5G-teknologiaa hyödyntävät digitaaliset tuotteet ja palvelut tulevat olemaan alueemme keskeisiä vientituotteita.

Hankkeessa on tarkoitus

1. Perustaa 5G/6G testilaboratorio vahvistamaan digitalisaation tutkimista ja tuotekehitystä alueella

2. Varmistaa testilaboratorion tarkoituksenmukaisuus ja viestittää siitä alueen toimijoilla kokeilemalla yhdessä heidän kanssaan muutamien käyttötapauksien tutkimista laboratorion resurssein 
 
3. Vahvistaa Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopistealueina toimivien digitaalisten ratkaisujen ja älykkäiden järjestelmien TKI- infrastruktuuria ja kehitysympäristöä
 
4. Kehittää 5G/6G osaamista, ja tukea yrityksiä ja yritysverkostoja uusien liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistamisessa ja kehitystyössä Pohjanmaalla
 
5. Lisätä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen verkottumista kansallisten tutkimusinfrastruktuurien kanssa, ja tukea kilpaillun TKI rahoituksen hakemista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä.

Hanke toteutetaan kolmen tutkimuslaboratorio Technobothniaa käyttävän korkeakoulun yhteistyönä.