ProLight - Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability

Euroopan unionin osarahoittama

Euroopan eri alueilla on keskeinen rooli tulevaisuuden vähähiilisen talouden saavuttamisessa. ProLight-hankkeen toimenpiteet edustavat innovatiivista korjausrakentamista, jota voidaan hyödyntää välittömästi myös mukana olevien tahojen muun rakennuskannan kunnostuksessa.   ProLight -hanke kokoaa mukaan kaikki tarvittavat toimijat ja toimenpiteet. Suunnitellut ratkaisut parantavat kaikkien kunnostettujen rakennusten loppukäyttäjien elämänlaatua. Näihin ratkaisuihin sisältyy sopivien menetelmien löytäminen käyttäjien tietoisuuden lisäämiseen ja hankitun tiedon omaksumiseen, sekä muutoksen luomiseen käyttäytymisessä kohti energiatehokkuutta. Lisäksi pyritään lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä paikallisesti. Hankkeessa tutkitaan seuraavia osa-alueita: 1) Rakentaminen ja rakennusten kunnostaminen energia- ja resurssitehokkaasti (kohdemaat: Itävalta, Suomi, Kreikka) ja 2) Energiayhteisöt innovaatioklustereina (kohdemaat: Espanja, Italia ja Portugal). Hankkeessa hyödynnetään monialaista lähestymistapaa ja käytetään energiasiirtymää yhteiskunnallisena vipuna innovaatioille mukana olevilla demoalueilla. Soveltava tutkimus yhdistetään hankkeessa teoreettisiin analyyseihin, joihin sisältyy hyvien käytäntöjen tunnistamista ja kokoamista, uusia aloitteita sekä tosielämän demoja. Näitä käytäntöjä arvioidaan ja niistä kootaan eurooppalainen osaamiskehys kiteyttämällä taidot ja menetelmät, joita tarvitaan muutoksen saavuttamiseksi. Hankkeessa huomioidaan aktiivisen ja vastuullisen kansalaisuuden yksilölliset, sukupuoli- ja kollektiiviset näkökohdat ja niistä muodostetaan yhtenäinen toimintakonsepti ilmastotietoisten kansalaisten ja yhteisöjen määrittelemiseksi. ProLight -hanke hyödyntää kansalaistoiminnan ja kansalaistieteen kasvavan aallon potentiaalia helpottaakseen siirtymää vihreisiin, kestäviin yhteiskuntiin ja talouksiin. Prolight –hanke pyrkii saavuttamaan tämän ymmärtämällä, määrittelemällä, mittaamalla ja arvioimalla kuutta demoaluetta eri puolilla Eurooppaa sekä levittämällä tehokkaasti hankkeen tuloksia.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
2 667 457€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
187 813€
Kokonaisbudjetti
2 884 069€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
187 813€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Uusiutuvat energiat
VEBIC
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat