Kandidaatin tutkinnon HOPS laaditaan opintosuunnan vahvistamisen jälkeen. Tarkempi ajankohta ohjeistetaan vuosittain erikseen.

Diplomi-insinöörin tutkinnon HOPS laaditaan opintojen edettyä kandidaatin tutkinnon loppupuolelle / suoraan maisterivaiheeseen valitut parin kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta.

HOPS laaditaan excel-lomakkeelle. Lomake täytetään lisäämällä ko. opintopisteet suoritettu ja suoritettava -sarakkeisiin sekä suunnittelemalla kurssien suoritusajankohdat. HOPSiin merkitään myös mahdolliset poikkeavuudet, mm. muualla suoritetut ja hyväksiluetut opinnot. Suositeltavaa on myös laskea molemmissa sarakkeissa yhteisopintopistemäärä. Uusimmissa lomakkeissa on kaavat valmiina.

HOPSia laatiessasi pidä opinto-oppaan tutkintorakenne -kohta koko ajan esillä, jotta voit varmistaa että teet oikeat ja riittävät valinnat. Tarkista myös vuosittaiset opetussuunnitelmamuutokset, esim. poistuneet ja muuttuneet kurssit.

Muista laittaa palauttamaasi HOPSiin nimesi ja opiskelijanumerosi ja tallentaa HOPS itsellesi myöhempää käyttöä varten. Palauta HOPS sähköpostin liitteenä. Jos olet saanut ohjeita palautuksesta, esim. kenelle palautetaan, noudata sitä. HOPSeja tarkastavat amanuenssi Kati Kangasniemi (TkK HOPS) ja koulutusvastaava Kaisu Säilä (DI HOPS).Saat sähköpostitse ohjeet HOPSin korjaamiseksi ja/tai täydentämiseksi. Myös HOPSin hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse ja siitä tulee suoritusmerkintä opintorekisteriin. 

Halutessasi sovi HOPS-keskustelua varten tapaaminen omaohjaajasi kanssa.

HOPSien sisällöllisestä neuvonnasta vastaavat opettajat eli HOPS-vastuuhenkilöt.

HOPS-lomakkeet

HOPSin tarkoituksena on tukea ja tehostaa opintojen etenemistä. HOPS laaditaan koko opiskeluajalle.

Uudet opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. Tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat laativat HOPSin osana OPIS0092 Opiskeluvalmiudet ja henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojaksoa. Diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman itsenäisesti ja palauttavat sen omaohjaajalle.

Myös vanhat opiskelijat, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoa uuden tutkintorakenteen mukaisesti laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ennen siirtymistään uuteen tutkintorakenteeseen.

HOPSin pohjana on pääsääntöisesti opintojen aloitusvuoden tai jonkun sen jälkeisen lukuvuoden opetussuunnitelma.

Katso myös:

Yleinen neuvonta ja rakenne

Omaohjaajat > Tekniikan omaohjaajat 

Sisällöllinen neuvonta

TkK-tutkinto

 • Sähkö- ja energiatekniikka: Janne Koljonen
 • Informaatiotekniikka: Janne Koljonen
 • Tuotantotalous: Janne Koljonen

DI-tutkinnot

 • Automaatio ja tietetekniikka: professori Timo Mantere
 • Sähkötekniikka: Professori Timo Vekara
 • Energiatekniikka: Professori Seppo Niemi
 • Industrial Systems Analytics: Tutkijatohtori Emmanuel Ndzibah
 • Smart Energy: Professori Hannu Laaksonen

Koulutusohjelmavastaavat

Kandidaattiohjelma

 • TkK Energia- ja infomaatiotekniikka: Laboratorioinsinööri Janne Koljonen

Maisteriohjelmat

 • DI Energia- ja informaatiotekniikka: Professori Kimmo Kauhaniemi
 • Master's Programme in Industrial Systems Analytics: Tutkijatohtori Emmanuel Ndzibah
 • Master´s Programme in Smart Energy: Professori Hannu Laaksonen
Janne Koljonen
Laboratorioinsinööri, automaatiotekniikka

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Automaatiotekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8290
 • Fabriikki F495
Timo Mantere
Yliopistonlehtori, automaatiotekniikka

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Automaatiotekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8298
 • Fabriikki F391
Timo Vekara
Professori, sähkötekniikka, erityisesti hajautetut sähköenergi

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Sähkötekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8325
 • Fabriikki F466
Seppo Niemi
Professori, energiatekniikka

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8304
 • Fabriikki F285
Emmanuel Ndzibah
Yliopistonlehtori

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tuotantotalous

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Fabriikki F438
Hannu Laaksonen
Professori, sähkötekniikka, erityisesti sähköverkkojen suojaus

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Sähkötekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8303
 • Fabriikki F471
Kimmo Kauhaniemi
Professori, sähkötekniikka

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Sähkötekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8287
 • Fabriikki F467

Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

 

 

 

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

 

 

Diploomi-insinöörin tutkinto 120 op 

 

 

 

 

Industrial Systems Analytics:

 

 

 

Smart Energy:

 Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

 

 

Industrial Digitalisation: 

 

 

 

Industrial Systems Analytics: 

 

 Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

 

 Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op

 

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op

 

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op

 

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op

 

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op

 

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op

 

 

 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Tekniikan kandidaatti

 

 

 

Diplomi-insinööri

Tekniikan kandidaatti

 

 

 

Diplomi-insinööri

Tekniikan kandidaatti

Automaatiotekniikka
Ohjelmistotekniikka
Tietoliikennetekniikka

 

 

Diplomi-insinööri

Automaatiotekniikka
Energiatekniikka
Ohjelmistotekniikka
Sähkötekniikka
Tietoliikennetekniikka

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?