Tekniikan HOPS-pohjat

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opintojen sisältöä ja aikataulua. Opintosuunnitelmaan sisällytetään tutkintoon vaadittavat pakolliset opinnot sekä opintosuunnan- ja sivuaine- /moduuli-/ opintokokonaisuusvalinnat. HOPS on joustava opintosuunnitelma, jota voi opintojen kuluessa muuttaa ja päivittää.

Kandidaatin tutkinnon HOPS laaditaan toisen opiskeluvuoden alkaessa. Tarkempi aikataulu ohjeistetaan vuosittain.

Maisterin tutkinnon HOPS laaditaan opintojen edettyä kandidaatin tutkinnon loppupuolelle. Suoraan maisterivaiheeseen valitut tekevät HOPSin heti opintojen alkaessa syyslukukaudella.

Tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat laativat HOPSin osana OPIS0092 Opiskeluvalmiudet ja henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojaksoa. Diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman itsenäisesti ja palauttavat sen omaohjaajalle.

Myös vanhat opiskelijat, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoa uuden tutkintorakenteen mukaisesti laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ennen siirtymistään uuteen tutkintorakenteeseen.

HOPSin pohjana on pääsääntöisesti opintojen aloitusvuoden tai jonkun sen jälkeisen lukuvuoden opetussuunnitelma.

Katso myös:

Yleinen neuvonta ja rakenne

Omaohjaajat > Tekniikan omaohjaajat 

Sisällöllinen neuvonta:

Koulutusohjelmavastaavat

Kandidaattiohjelma

  • TkK Automaatio ja tietotekniikka: Janne Koljonen
  • TkK Data-arkkitehtuuri: Maarit Välisuo
  • TkK Sähkö- ja energiatekniikka: Maarit Mäkelä
  • TkK Tuotantotalous: Emmanuel Ndzibah

Maisteriohjelmat

  • DI Energia- ja informaatiotekniikka: Kimmo Kauhaniemi
  • Master's Programme in Industrial Systems Analytics: Emmanuel Ndzibah
  • Master´s Programme in Smart Energy: Hannu Laaksonen
Kuva
Janne Koljonen

Janne Koljonen

Laboratorioinsinööri, automaatiotekniikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Automaatiotekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498290
Toimisto
Ankkuri
Avaa profiilisivu
Kuva
Maarit Välisuo

Maarit Välisuo

Yliopisto-opettaja, Data-arkkitehtuuri
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietotekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498476
Toimisto
Ankkuri 2. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Maarit Mäkelä

Maarit Mäkelä

Tutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498449
Toimisto
Fabriikki F288
Avaa profiilisivu
Kuva
Emmanuel Ndzibah

Emmanuel Ndzibah

Yliopistonlehtori, Renewable Energy and Sustainability
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tuotantotalous
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498315
Toimisto
Ankkuri 2. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Kimmo Kauhaniemi

Kimmo Kauhaniemi

Professori, sähkötekniikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Sähkötekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498287
Toimisto
Fabriikki F467
Avaa profiilisivu
Kuva
Hannu Laaksonen

Hannu Laaksonen

Professori, sähkötekniikka, erityisesti sähköverkkojen suojaus
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Sähkötekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498303
Toimisto
Fabriikki F471
Avaa profiilisivu

Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Document
Document
Document

Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Document
Document
Document

Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

Diploomi-insinöörin tutkinto 120 op 

Document
Document

Industrial Systems Analytics:

Smart Energy:

 Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Document
Document

Industrial Digitalisation: 

Industrial Systems Analytics: 

 Tekniikan kandidaatin tutkinto TkK 180 op

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Document
Document
Document
Document

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

Tekniikan kandidaatti

Document
Document
Document
Document

Diplomi-insinööri

Document
Document
Document
Document
Document

Tekniikan kandidaatti

Document
Document
Document
Document

Diplomi-insinööri

Document
Document
Document
Document

Tekniikan kandidaatti

Automaatiotekniikka
Ohjelmistotekniikka
Tietoliikennetekniikka

Document

Diplomi-insinööri

Automaatiotekniikka
Energiatekniikka
Ohjelmistotekniikka
Sähkötekniikka
Tietoliikennetekniikka