Omaohjaajat

Omaohjaajat vastaavat koulutusohjelmakohtaisesta opintojen ohjauksesta.

Jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimettynä omaohjaaja, joka tukee opintojen suunnittelussa ja etenemisessä sekä yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Omaohjaajat antavat ohjausta muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä, vaihto-opintojen suunnittelussa ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Opintojen ohjausta toteutetaan esimerkiksi orientaatioissa, HOPS-työpajoissa, temaattisissa tapaamisissa, opintojen suorittamiseen liittyvissä työpajoissa ja yksilöohjauksena.

Ohjelmakohtaisista sisällöllisistä kysymyksistä ja muista suunnitelmista voi keskustella myös koulutusohjelmavastaavan tai HOPS-vastaavien kanssa. Opintojaksokohtaisiin kysymyksiin vastaavat ko. opintojakson opettajat tai muut vastuuhenkilöt (yhteystiedot ja vastaanottoajat löydät henkilöhaun profiilisivuilta).

Omaohjaajien sähköpostiosoite on: ohjaus(at)uwasa.fi

Yliopiston henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi. Tarvittaessa korvaa skandinaaviset merkit.

Yliopiston postiosoite: PL 700, 65101  VAASA

Omaohjaajat Jollassa (opiskelijoiden intra)

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

Amanuenssi Susanna Mäenpää
Puh: 029 449 8545

Hallintotieteiden maisteriohjelma

Koulutusalavastaava Marja Vettenranta
Puh: 029 449 8175

Kauppatieteiden opintojen ohjauksen yhteinen sähköpostiosoite on ohjaus(at)uwasa.fi.

Huom! Kun lähetät sähköpostia tähän osoitteeseen, määrittelethän viestin otsikossa ensin opintosuuntasi ja lyhyesti asiasi, esim. "Markkinointi, opintojen tarkastus" .

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmat

Kauppatieteiden 1. vuoden opiskelijat

Amanuenssi Tanja Wunsch
Puh. 029 449 8176

Digitaalinen markkinointi

Asiantuntija Leena Larimo
Puh. 029 449 8165

Johtaminen ja organisaatiot

Amanuenssi Elina Alho
Puh. 029 449 8604

Kansainvälinen liiketoiminta

Amanuenssi Elina Alho
Puh. 029 449 8604

Laskentatoimi ja rahoitus

Amanuenssi Anne-Maarit Toija
Puh. 029 449 8172

Markkinointi

Asiantuntija Leena Larimo
Puh. 029 449 8165

Talousoikeus

Amanuenssi Hanna Snellman
Puh. 029 449 8170

Taloustiede

Amanuenssi Hanna Snellman
Puh. 029 449 8170

Kauppatieteiden maisteriohjelmat

Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma

Amanuenssi Tanja Wunsch
Puh. 029 449 8176

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma

Asiantuntija Leena Larimo
Puh. 029 449 8165

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma

Amanuenssi Anne-Maarit Toija
Puh. 029 449 8172
 

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma

Asiantuntija Leena Larimo
Puh. 029 449 8165

Markkinoinnin maisteriohjelma

Asiantuntija Leena Larimo
Puh. 029 449 8165

Master’s Degree Programme in Finance

Amanuenssi Mia Kujanhaara
Puh. 029 449 8640

Master's Degree Programme in International Business

Amanuenssi Elina Alho
Puh. 029 449 8604

Master’s Programme in Strategic Business Development

Amanuenssi Elina Alho
Puh. 029 449 8604

Talousoikeuden maisteriohjelma

Amanuenssi Hanna Snellman
Puh. 029 449 8170

Taloustieteen maisteriohjelma

Amanuenssi Hanna Snellman
Puh. 029 449 8170


Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma

Asiantuntija Ulla Laakkonen
Puh. 029 449 8160

Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma
Teknisen viestinnän maisteriohjelma
Digitaalinen liiketoiminnan kehittäminen (ICT-muunto)

Asiantuntija Ulla Laakkonen
Puh. 029 449 8160

Master’s Degree Programme in Industrial Management

Amanuenssi Mia Kujanhaara
Puh. 029 449 8640
 

Tekniikan kandidaatti

ohjaus(at)uwasa.fi

Diplomi-insinööri

Automaation ja tietotekniikan opintosuunta
Sähkötekniikan opintosuunta
Energiatekniikan opintosuunta

ohjaus(at)uwasa.fi

Smart Energy
Industrial Systems Analytics
Sustainable and Autonomous Systems

ohjaus(at)uwasa.fi

Strategic Project Management (Seinäjoki)

Asiantuntija Piia Tiainen
Puh. 029 449 8323

Viestintätieteiden koulutusohjelmat

Amanuenssi Hanna Korpela
Puh. 029 449 8159

Kielten pääaineopiskelija

Ota yhteyttä: opintoneuvonta.hum@uwasa.fi