Omaohjaajat

Omaohjaajat vastaavat koulutusohjelmakohtaisesta opintojen ohjauksesta.

Jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimettynä omaohjaaja, joka auttaa opiskeluun liittyvissä asioissa, esim.

 • opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
 • muualla suoritetut/suoritettavat opinnot ml. AHOT-prosessi
 • vaihtoon lähtiessä Learning Agreement
 • pro gradu -tutkielman/diplomityön vastaanotto
 • valmistuminen
 • uraneuvonta

Omaohjaaja toimii yleensä samalla ko. koulutusohjelman koulutuskoordinaattorina eli hoitaa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tukitoimia.

Voit varata omaohjaajalta ajan ohjaukseen Moodlessa tai sopia erillisen tapaamisen. Erillisen tapaamisen voit sopia sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä; voit itse ehdottaa sinulle sopivia aikoja.

Ohjelmakohtaisista sisällöllisistä kysymyksistä ja muista suunnitelmista voi keskustella myös koulutusohjelmavastaavan tai HOPS-vastaavien kanssa. Opintojaksokohtaisiin kysymyksiin vastaavat ko. opintojakson opettajat tai muut vastuuhenkilöt (yhteystiedot ja vastaanottoajat löydät henkilöhaun profiilisivuilta).

HOPS-vastaavien tiedot löydät koulutusalakohtaisilta alasivuilta Opintojen suunnittelu ja HOPS -sivuilta.

 • Yliopiston henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi. (tarvittaessa korvaa skandinaaviset merkit)
 • Yliopiston postiosoite: PL 700, 65101  VAASA

Koulutusvastaava Marja Vettenranta

Huone: F310 (Fabriikki 3. krs)
Puh: 029 449 8175
Vastaanotto:
- Sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan

 • opintojen ohjaus (maisteri- ja jatkotutkinnot), maisteri-HOPSit
 • opiskelijavalinnat ja hakuneuvonta
 • opetussuunnitelmat
 • harjoittelu
 • valmistumiseen liittyvät kysymykset
 • opiskelijoiden oikeusturva

Amanuenssi Susanna Mäenpää

Huone: F412 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8545
Vastaanotto:
- Sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan

 • opintojen ohjaus ja HOPSit (kandidaattikoulutus)
 • opetus- ja tenttiaikataulut
 • opintojen hyväksilukeminen, AHOT-vastaava, sivuainepuollot
 • vaihto-opinnot (Learning Agreement)
 • valmistumiseen liittyvät kysymykset

Koulutusvastaava Eija Heinonen-Özdemir

Huone: F476 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8149
Vastaanotto: vastaanotto ti 12-14 tai sopimuksen mukaan sähköpostitse etukäteen sopien

 • omaohjaaja: kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opiskelijat sekä jatko-opiskelijat
 • liikkeenluovutukseen liittyvät asiat (KIKY, KOTI, Saksan kieli ja kulttuuri, VINE englannin kieli ja nykysuomi, CCS, KEY, MAISS)
 • opiskelijavalinnat
 • opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat
 • tutkintorakenne
 • muut humanistisen alan opintoasiat

Amanuenssi Hanna Snellman

Huone: F475 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8170
Vastaanotto: ti ja to klo 10-11.30

 • omaohjaaja: englannin kielen, saksan kielen, ruotsin kielen, ruotsi äidinkielenä sekä suomi toisena kotimaisena kielenä pääaineopiskelijat (VINE, KOTI, KEY, MAISS)
  • AHOT-vastaava, opintojen hyväksilukeminen
  • vaihto-opinnot (Learning Agreement)
 • sivuainepuollot, JOO-opinnot
 • opetus- ja tenttiaikataulut (koulutusohjelmat/koodit: KOTI, GERM, VINE, CCS, KEY, MAISS)

Amanuenssi Hanna Korpela

Huone: F473 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8159
Vastaanotto: vastaanotto etänä (Zoomissa tai puhelimitse). Varaa aika sähköisestä ajanvarauksesta (linkki Moodlen työpöydällä), lähetän sinulle Zoom-linkin vastaanotolle. Noin kerran viikossa myös avoin vastaanotto, johon ei tarvitse varata aikaa. Seuraavan avoimen vastaanoton ajankohdan näet mm. tiedoistani ajanvarausjärjestelmässä.

 • omaohjaaja: viestintätieteiden opiskelijat (VIEK, VINE, VIMA & TEVI)
  • opintojen ohjaus, opintojen tarkistus
  • opintojen hyväksilukeminen
  • vaihto-opinnot (Learning Agreement)
  • erillistodistukset
 • pro gradu -tutkielmat (kielet ja viestintätieteet)
 • opetus- ja tenttiaikataulut (koulutusohjelmat/koodit: VIEK, VIMA, TEVI)
 • www-sivut

Asiantuntija Juuli Honko

Huone: F419 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8458
Vastaanotto: sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja: IMCo

Voit lähettää sähköpostia myös osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)univaasa.fi.

Kauppatieteiden opintojen ohjauksen yhteinen s-postiosoite on: neuvonta.kauppatieteet(a)univaasa.fi

Kauppatieteiden fuksien omaohjaajina toimivat amanuenssi Elina Alho, asiantuntija Leena Larimo ja koulutusvastaava Miia-Leena Mikkilä. 

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen omaohjaajien yhteystiedot löydät sivun alalaidasta.

Asiantuntija Anne Ahlqvist

Huone A331, Tervahovi 3. krs
Puh: +358 29 449 8132
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus tai sopimuksen mukaan

 • International Business (MIB) ja Strategic Business Development (SBD) maisteriohjelmien omaohjaaja (HOPSit, korvaavuudet, pro gradu -tutkielmien palautukset, vaihtoon lähtiessä Learning Agreementit, uraneuvonta, läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet, uudelleenkirjautumiset)
 • Opintojen ohjaus
 • BIB, MIB ja SBD -koulutusohjelmien KO-koordinaattori
 • Akkreditointi

 Amanuenssi Elina Alho

Huone A330, Tervahovi 3. krs
Puh: +358 29 449 8604
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus tai sopimuksen mukaan

 • Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaatin tutkinto-ohjelman (BIB) omaohjaaja (HOPSit, korvaavuudet, pro gradu -tutkielmien palautukset, vaihtoon lähtiessä Learning Agreementit, uraneuvonta, läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet, uudelleenkirjautumiset)
 • Opintojen ohjaus ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS)

 Asiantuntija Sami Ilomäki

Huone A332, Tervahovi 3. krs
Puh: +358 29 449 8130
Vastaanotto:  Sähköinen ajanvaraus tai sopimuksen mukaan

 • Finance maisteriohjelman omaohjaaja (HOPSit, korvaavuudet, pro gradu -tutkielmien palautukset, vaihtoon lähtiessä Learning Agreementit, uraneuvonta, läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet, uudelleenkirjautumiset)
 • Finance-maisteriohjelmien KO-koordinaattori
 • Opintojen ohjaus (HOPS, vaihto-opinnot, uraohjaus)
 • Akkreditointi

 Asiantuntija Leena Larimo

Huone A323, Tervahovi 3. krs
Puh: +358 29 449 8165
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus tai sopimuksen mukaan

 • Markkinoinnin kandidaattiohjelman ja Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelman omaohjaaja (HOPSit, korvaavuudet, pro gradu -tutkielmien palautukset, vaihtoon lähtiessä Learning Agreementit, uraneuvonta, läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet, uudelleenkirjautumiset)
 • Markkinoinnin kandidaattiohjelman sekä Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelman KO-koordinaattori
 • Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman koordinointi ja jatko-opiskelijoiden opintosuunnitelmat sekä väitösprosessi
 • Opintojen ohjaus ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS)
 • Kasvuyrityksen johtamisen (Seinäjoki) ja Liiketoiminnan kehittämisen (Kokkola) maisteriohjelmat
 • Pro gradu -tutkielmaprosessi

Koulutusvastaava (kauppatieteet) Miia-Leena Mikkilä 

Huone A306, Tervahovi 3. krs
Puh: +358 29 449 8162
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus tai sopimuksen mukaan

 • Johtamisen kandidaattiohjelman ja Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelman omaohjaaja (HOPSit, korvaavuudet, pro gradu -tutkielmien palautukset, vaihtoon lähtiessä Learning Agreementit, uraneuvonta, läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet, uudelleenkirjautumiset)
 • Perustutkintojen opinto- ja tutkintoasiat, tutkintorakenne
 • Opiskelijavalinta

Amanuenssi Anne-Maarit Toija 

Huone D333, Tervahovi 3. krs.
Puh: +358 29 449 8172
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus tai sopimuksen mukaan

 • Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaattiohjelman ja Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelman omaohjaaja (HOPSit, korvaavuudet, vaihtoon lähtiessä Learning Agreementit, uraneuvonta, läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet, uudelleenkirjautumiset)
 • Opintojen ohjaus ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS)
 • KHT ja HT vastaavuustodistukset
 • Opintojen hyväksilukuasiat (ml. vaihdossa suoritetut opinnot)

Amanuenssi Tanja Wunsch

Huone A305, Tervahovi 3. krs.
Puh: +358 29 449 8176
Vastaanotto: Kesä-, heinä ja elokuussa vastaanotto sopimuksen mukaan.

 • Talousoikeuden omaohjaaja
 • Opintojen ohjaus: Laskentatoimi ja rahoitus, taloustiede & talousoikeus (HOPS, opintojen tarkistus)
 • Valmistuvat: todistuspyynnöt, tutkintotodistukset
 • Opintojen korvaavuudet, hyväksiluvut
 • JOO-opinnot, opintojen puollot
 • Läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet, uudelleenkirjautumiset, VR:n/HSL:n todistukset

Amanuenssi Elisa Kauraniemi

Tervahovi 3. krs.
Puh: +358 29 449 8346
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus tai sopimuksen mukaan

 • Opintojen ohjaus: Laskentatoimi ja rahoitus (HOPS, opintojen tarkistus)
 • Valmistuvat: todistuspyynnöt, tutkintotodistukset
 • Läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet, uudelleenkirjautumiset, VR:n/HSL:n todistukset

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Asiantuntija Ulla Laakkonen

Huone F422, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8160
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus (linkki Moodlen dashboardissa) tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa, tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen (ja tietotekniikan ja tuotantotalouden) ohjelmassa
 • omaohjaaja kauppatieteiden maisterin tutkinnossa: tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma (ja tietotekniikan ohjelma) ja teknisen viestinnän maisteriohjelma, Digitaalinen liiketoiminnan kehittäminen (ICT-muunto), (Industrial Management katso: Marjukka Isaksen)
 • opiskelijavalinta, kauppatieteet (suom.)

Asiantuntija, kansainväliset asiat Marjukka Isaksen

Huone F419, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8458
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus (linkki Moodlen dashboardissa) tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja kansainvälisissä maisteriohjelmissa: Industrial Management, Industrial Systems Analytics,  Smart Energy, Industrial Digitalisation (Wireless Industrial Automation / Communications and Systems Engineering)

Koulutusvastaava (tekniikka) Kaisu Säilä

Huone F421, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8511
Vastaanotto: sähköisellä ajanvarauksella (linkki Moodlen dashboardissa) tai sopimuksen mukaan (esim. sähköpostitse sopimalla)

 • omaohjaaja diplomi-insinöörin tutkinnossa, automaation ja tietotekniikan opintosuunnassa (ja automaatiotekniikan opintosuunnassa, ohjelmistotekniikan opintosuunnassa) sekä sähkötekniikan opintosuunnassa ja energiatekniikan opintosuunnassa
 • perustutkintojen opinto- ja tutkintoasiat, tutkintorakenne
 • opiskelijavalinta, tekniikka (suom)
 • Vaasanseudun Urheiluakatemian yhteyshenkilö

 Amanuenssi Kati Kangasniemi

Huone F418, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8154
Vastaanotto: Etänä (puhelimitse tai Zoomissa), sähköinen ajanvaraus (linkki Moodlen työpöydällä) tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja tekniikan kandidaatin tutkinnossa
 • tekniikan yhteistyö Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) kanssa
 • opetus- ja tenttiaikataulut

Asiantuntija, kansainväliset asiat Marjukka Isaksen

Huone F419, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8458
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus (linkki Moodlen dashboardissa) tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja kansainvälisissä maisteriohjelmissa: Industrial Management, Industrial Systems Analytics, Smart Energy, Industrial Digitalisation (Wireless Industrial Automation / Communications and Systems Engineering)

Projektikoordinaattori Maria Tuuri

Huone F416, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8344
Vastaanotto: sopimuksen mukaan

 • projektikoordinaattori FITech-Turku, FITech ICT

Tekniikan opintojen ohjauksen yhteinen s-postiosoite on:
tetiopin@univaasa.fi

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?