Viestintätieteiden ja kielten opinto-oppaat

Viestintätieteiden koulutusohjelmien opinto-oppaat

Kielten koulutusohjelmien opinto-oppaat syyslukukaudelle 2020-2021

Kielten ja viestintätieteiden opinto-oppaat 2019-2020

Viestintätieteiden koulutusohjelmien opinto-oppaat lukuvuodelle 2019-2020 

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman opinto-opas (VINE) kielten opinto-oppaissa.

Viestintätieteiden maisteriohjelmien opetussuunnitelmat ja opintojaksokuvaukset:

Viestintätieteiden sivuaineet 

Kielten koulutusohjelmien opinto-oppaat lukuvuodelle 2019-2020

Kielten koulutusohjelmien rakenteet ja opintojaksokuvaukset

 • HUOM! VINE-ohjelma on voimassa siirtymäajan loppuun, mutta viestintätieteiden pääaine jatkaa viestintätieteen muissa koulutusohjelmissa

Kielten ja viestintätieteiden opinto-oppaat 2018-2019

Viestintätieteiden opinto-oppaat lukuvuodelle 2018-2019

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman opinto-opas

Viestintätieteiden maisteriohjelmien opinto-oppaat

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI):

 • vanhan, 31.7.2019 päättyvän TEVI-rakenteen oppaat viime lukuvuoden oppaissa

Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA):

Document

Viestintätieteiden sivuaineet

Kielten koulutusohjelmien opinto-oppaat lukuvuodelle 2018-2019

Kielten koulutusohjelmat ja sivuaineet ovat voimassa siirtymäajan loppuun saakka 31.12.2020. Kielten opinto-oppaissa on koulutusohjelman ja sivuaineiden rakenteet, opintojaksokuvaukset omissa tiedostoissaan koodien mukaisessa aakkosjärjestyksessä sekä WebOodissa.

Kielten koulutusohjelmien rakenteet

 • Huom! VINE-ohjelma on voimassa siirtymäajan loppuun, mutta viestintätieteiden pääaine jatkaa viestintätieteiden muissa koulutusohjelmissa.

Kielten opintojaksokuvaukset koodien mukaisessa järjestyksessä

Document
Document
Document
Document
Document
Document

Kielten ja viestintätieteiden opinto-oppaat 2017-2018

Viestintätieteiden opinto-oppaat lukuvuodelle 2017-2018

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman opinto-opas

Viestintätieteiden maisteriohjelmien opinto-oppaat

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI):

Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA):

Document

Viestintätieteiden sivuaineet

Document

Kielten koulutusohjelmien opinto-oppaat lukuvuodelle 2017-2018

Kielten koulutusohjelmat ja sivuaineet ovat voimassa siirtymäajan loppuun saakka 31.12.2020. Kielten opinto-oppaissa on koulutusohjelman ja sivuaineiden rakenteet, opintojaksokuvaukset omissa tiedostoissaan koodien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Kielten koulutusohjelmien rakenteet

 • Huom! VINE-ohjelma on voimassa siirtymäajan loppuun, mutta viestintätieteiden pääaine jatkaa viestintätieteiden muissa koulutusohjelmissa.

Kielten sivuaineet

Opiskelijan on anottava lukuvuodeksi 2017-2018 sivuaineoikeutta 1.8.-4.9.2017. Sivuaineoikeutta anotaan WebOodissa (Hae koodilla KIELSIVU).

 • Kaikkien koulutusalojen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat keskeneräiset sivuaineet loppuun 31.7.2018 mennessä.
 • Kaikilla viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman (VINE) viestintätieteiden pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus aloittaa* ja suorittaa liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat sivuaineet 31.7.2018 mennessä.
 • Kaikilla kielten pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus aloittaa* ja suorittaa liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat sivuaineet loppuun HOPSin mukaisesti myös 1.8.2018 jälkeen siten kuin k.o. sivuaineita järjestetään. Ohjelmaan kuuluvaa pakollista sivuainetta ei tarvitse anoa erikseen.
 • *Huom! Uusia sivuaineoikeuksia ei myönnetä monikielisyyden perusopintoihin, pohjoismaisiin opintoihin, ranskan kieleen, saksan kielen ja kulttuurin perusopintoihin, tulkkaukseen eikä venäjän kieleen.

Sivuaineiden rakenteet

 • Uusia sivuaineoikeuksia monikielisyyden perusopintoihin ei myönnetä.
Document
 • Uusia sivuaineoikeuksia pohjoismaisiin opintoihin ei myönnetä.
 • Uusia sivuaineoikeuksia ranskan kieleen ei myönnetä. Katso Kielipalveluiden ranskan kielen tarjonta.
 • Uusia sivuaineoikeuksia saksan kielen ja kulttuurin perusopintoihin ei myönnetä.
 • Uusia sivuaineoikeuksia tulkkaukseen ei myönnetä.
 • Uusia sivuaineoikeuksia venäjän kieleen ei myönnetä. Katso Kielipalveluiden venäjän kielen tarjonta.

 Kielten opintojaksokuvaukset koodien mukaisessa järjestyksessä

Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

Kielten ja viestinnän opinto-oppaat 2016-2017

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opinto-opas 2016-2017

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opetussuunnitelmat ja opintojaksokuvaukset: 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon opinto-opas 2016-2017

Kandidaattiohjelmien opetussuunnitelmat ja opintojaksokuvaukset:

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma / Kandidatprogrammet för inhemska språket:

Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattiohjelma / Kandidatprogrammet för tyska språket och kulturen: 

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma: 

Document

Filosofian maisterin tutkinnon opinto-opas 2016-2017 

Maisteriohjelmien opetussuunnitelmat ja opintojaksokuvaukset

Comparative Cultural Studies -maisteriohjelma (CCS):

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma (KEY):

Master's Programme in Intercultural Management and Communication (IMCo):

Document

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma (MAISS):

Document
Document

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI):

Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA):

Sivuaineet ja opintokokonaisuudet 2016-2017

Document
Document
Document

Kielten ja viestinnän opinto-oppaat 2015-2016

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opinto-opas 2015-2016

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opetussuunnitelmat ja opintojaksokuvaukset:

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon opinto-opas 2015-2016

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma / Kandidatprogrammet för inhemska språken

Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattiohjelma / Kandidatprogrammet för tyska språket och kulturen 

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 

Document

Filosofian maisterin tutkinnon opinto-opas 2015-2016 

Comparative Cultural Studies -maisteriohjelma (CCS)

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma (KEY)

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma (MAISS) 

Document
Document

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI)

Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA)

Sivuaineet ja opintokokonaisuudet 2015-2016

Document
Document
Document

Kielten ja viestinnän opinto-oppaat 2014-2015

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opinto-opas 2014-2015

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opetussuunnitelmat ja opintojaksokuvaukset:

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon opinto-opas 2014-2015 

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma / Kandidatprogrammet för de inhemska språken 

Saksan kielen ja kirjallisuuden kandidaattiohjelma / Kandidatprogrammet för tyska språket och litteraturen 

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma (VINE)

Document

Filosofian maisterin tutkinnon opinto-opas 2014-2015 

Comparative Cultural Studies -maisterikoulutusohjelma (CCS)

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma (KEY)

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisterikoulutusohjelma (MAISS) 

Document
Document

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (TEVI)

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma (VIMA)

Sivuaineet ja opintokokonaisuudet 2014-2015

Document
Document
Document

Kielten ja viestinnän opinto-oppaat 2013-2014

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon opinto-opas 2013-2014

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma / Kandidatprogrammet för de inhemska språken

Saksan kielen ja kirjallisuuden kandidaattiohjelma / Kandidatprogrammet för tyska språket och litteraturen 

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 

Document

Filosofian maisterin tutkinnon opinto-opas 2013-2014

Comparative Cultural Studies -maisterikoulutusohjelma (CCS)

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma (KEY)

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma (MAISS) 

Document
Document

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (TEVI)

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma (VIMA) 

Sivuaineopinnot 2013-2014

Document
Document
Nykysuomi - PDF (75 KB)
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document