Kauppatieteiden HOPS-pohjat

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opintojen sisältöä ja aikataulua. Opintosuunnitelmaan sisällytetään tutkintoon vaadittavat pakolliset opinnot sekä pääaine- ja sivuainevalinnat. HOPS on joustava opintosuunnitelma, jota voi opintojen kuluessa muuttaa ja päivittää.

Kauppatieteiden opiskelijoille järjestetään ensimmäisen opintovuoden keväällä HOPS-koulutusta opintojakson OPIS0015 yhteydessä ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat laaditaan toisen opintovuoden syksyllä. HOPSin suunnittelu on kuitenkin hyvä aloittaa heti opintojen alkuvaiheessa.

Kauppatieteissä on käytössä eHOPS, joka laaditaan WebOodissa.

Maisterin tutkinnon HOPS laaditaan opintojen edettyä kandidaatin tutkinnon loppupuolelle / suoraan maisterivaiheeseen valitut parin kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta.

Kandidaatin tutkinnon HOPS laaditaan pääaineen / suunnan vahvistamisen jälkeen. Tarkempi ajankohta ohjeistetaan vuosittain erikseen.

Maisterin tutkinnon HOPS laaditaan opintojen edettyä kandidaatin tutkinnon loppupuolelle / suoraan maisterivaiheeseen valitut parin kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta.

Katso myös:

Opinto-oppaat

Opintojen suoritusjärjestys, opintojen vastaavuustaulukot, opintojaksojen ajoitus oppiaineissa ym. ohjeita

Opintojen ohjaus / Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede sekä tekniikka

HOPSin laatiminen

HOPS laaditaan excel-lomakkeelle. Lomake täytetään lisäämällä ko. opintopisteet suoritettu / suoritettava -sarakkeisiin sekä suunnittelemalla kurssien suoritusajankohdat. HOPSiin merkitään myös mahdolliset poikkeavuudet, mm. muualla suoritetut ja hyväksiluetut opinnot. Suositeltavaa on myös laskea molemmissa sarakkeissa yhteisopintopistemäärä. Uusimmissa lomakkeissa on kaavat valmiina.

HOPSia laatiessasi pidä opinto-oppaan tutkintorakenne-kohta koko ajan esillä, jotta voit varmistaa että teet oikeat ja riittävät valinnat. Tarkista myös vuosittaiset opetussuunnitelmamuutokset, esim. poistuneet ja muuttuneet kurssit.

Muista laittaa palauttamaasi HOPSiin nimesi ja opiskelijanumerosi ja tallentaa HOPS itsellesi myöhempää käyttöä varten. Palauta HOPS sähköpostin liitteenä. Jos olet saanut ohjeita palautuksesta, esim. kenelle palautetaan, noudata sitä. HOPSeja tarkastavat asiantuntijat Juuli Honko (KTK HOPS), Kaisu Säilä (KTM TJT ja TEVI HOPS) sekä Marjukka Isaksen (KTM IM-ohjelma)

 • Omaohjaajat > Kauppatieteiden omaohjaajat > Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Saat sähköpostitse ohjeet HOPSin korjaamiseksi ja/tai täydentämiseksi. Myös HOPSin hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse ja siitä tulee suoritusmerkintä opintorekisteriin.

Syksyllä 2012 ja syksyllä 2013 aloittaneiden kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon HOPS mahdollista tehdä myös eHOPSina WebOodissa.

Halutessasi sovi HOPS-keskustelua varten tapaaminen opintojen ohjaukseen.

HOPSien sisällöllisestä neuvonnasta vastaavat opettajat eli HOPS-vastuuhenkilöt. Henkilöt löytyvät tämän sivun alareunasta.

HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri

HOPSin tarkoituksena on tukea ja tehostaa opintojen etenemistä. HOPS laaditaan koko opiskeluajalle.

Uudet opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat laativat HOPS:n pääaineen vahvistamisen jälkeen toisen lukuvuoden alussa ja suorittavat tällä henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojakson. HOPS palautetaan ohjelman omaohjaajalle. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman orientaatiopäivien aikana / itsenäisesti ja palauttavat sen ohjelmansa omaohjaajalle syyskuun aikana. Mikäli opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintoa jonkin uudemman opetussuunnitelman mukaisesti, laatii hän sen mukaisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Hyväksytty HOPS on osa tutkintoa ja siitä tulee merkintä opintosuoritusrekisteriin.

HOPSin pohjana on opintojen aloitusvuoden tai jokin sen jälkeinen opinto-oppaissa esitetty opetussuunnitelma.

KTK- ja KTM-tutkinnot 2020-2021

Lukuvuoden 2020-2021 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto KTK 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

KTK- ja KTM-tutkinnot 2019-2020

Lukuvuoden 2019-2020 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto KTK 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2018-2019

Lukuvuoden 2018-2019 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto KTK 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

KTK- ja KTM-tutkinnot 2017-2018 

Lukuvuoden 2017-2018 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto KTK 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2016-2017 

Lukuvuoden 2016-2017 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto KTK 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2015-2016 

Lukuvuoden 2015-2016 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2014-2015 

Lukuvuoden 2014-2015 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2013-2014

Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

KTK- ja KTM-tutkinnot 2012-2013

Lukuvuoden 2012-2013 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

KTK- ja KTM-tutkinnot 2011-2012 

Lukuvuoden 2011-2012 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Tuotantotalous

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

KTK- ja KTM-tutkinnot 2010-2011 

Lukuvuoden 2010-2011 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2009-2010 

Lukuvuoden 2009-2010 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2008-2009 

Lukuvuoden 2008-2009 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2007-2008

Lukuvuoden 2007-2008 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2006-2007 

Lukuvuoden 2006-2007 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

KTK- ja KTM-tutkinnot 2005-2006 

Lukuvuoden 2005-2006 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Tietotekniikka
Tuotantotalous
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

Tietotekniikka

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 

Täydentävien opintojen HOPS-pohjat:

2012-2013

2011-2012

2010–2011 

2008–2009

HOPS-vastuuhenkilöt / Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede: 

Yleinen neuvonta ja rakenne:
Opintojen ohjaus / Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede sekä tekniikka

Sisällöllinen neuvonta:

KTK ja KTM-tutkinnot:
- Tietojärjestelmätiede / Tietotekniikka: Professori Tero Vartiainen
- Tekninen viestintä: Professori Tero Vartiainen 
- Tuotantotalous: Professori Jussi Kantola

Koulutusohjelmavastaavat:

Kandidaattiohjelma:

KTK Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede: Professori Petri Helo

Maisteriohjelmat:

KTM - Industrial Management - Yliopistonlehtori Ville Tuomi
KTM - Tietojärjestelmätiede - Professori Tero Vartiainen
KTM - Teknisen viestinnän maisteriohjelma - Yliopisto-opettaja Juho-Pekka Mäkipää
KTM - Digitaalinen liiketoiminnan kehittäminen (ICT-muunto) - Professori Tero Vartiainen

Tero Vartiainen
Professori, tietojärjestelmätiede

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietotekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8588
 • Fabriikki F384
Petri Helo
Professori, tuotantotalous, erityisalana logistiset järjestelm

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tuotantotalous

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8551
Ville Tuomi
Apulaisprofessori, älykäs ja innovatiivinen tuotanto (tenure track)

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tuotantotalous

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8197
 • Fabriikki F436
Juho-Pekka Mäkipää
Yliopisto-opettaja, tietotekniikka

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietotekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8151
 • Fabriikki F386

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?