Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Pankkien viestintä ja talouspuhe sosiaalisessa mediassa - Viestintätieteet
Technobothnia Robotic Additive Manufacturing Center of Excellence (TB-RAM CoE) - Networked value systems NeVS
Wasteless - Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä - SC-Research
GLOBALINTO - Taloustiede, Laskentatoimi ja rahoitus
Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut - Taloustiede, Viestintätieteet, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä
BID4E: Business and Innovation Development for Enterprises - SC-Research
Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models - InnoLab
MoveIT – Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 - InnoLab
Logistiset järjestelmät - Networked value systems NeVS
Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?