Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Silent Engine - Silent Solutions for Clean and Efficient Power Generation - VEBIC, Uusiutuvat energiat, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? - InnoLab, Hallintotieteet
KvarkenSpaceEco - Digitaalinen talous, InnoLab
KiertoDigi - Pienet kierrot hallintaan digitalisaatiolla - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla EKOINNO - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Uuden sukupolven kaukolämpölaitos malli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen - teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin - VEBIC
CleanShip - Sustainable Business through Clean Ship Technologies - VEBIC, Uusiutuvat energiat, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Digitalisaatio-Akatemia: Pilotointi, toiminnan kehittäminen ja valtakunnallisen mallin luominen (DA-PITO) - InnoLab
DigiConsumers - Taloustiede, Älykkäät sähköjärjestelmät, Laskentatoimi ja rahoitus, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?