Investigame

Investigame-hankkeessa tutkitaan toisen asteen opiskelijoiden osallistumista osakemarkkinoihin liittyvään Sijoittajakoulu-koulutukseen ja sen vaikutuksia. Siinä tutkitaan myös pelillisten menetelmien vaikutusta osakemarkkinoilla esiintyviin käyttäytymisvinoutumiin sekä kestävien sijoituskohteiden valintaan.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Taloustiede
Älykkäät sähköjärjestelmät
Laskentatoimi ja rahoitus
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio