Investigame-tutkimukseen muodostuva henkilörekisteri

  • Linkki kyselyyn tekstin alla

Tutkimukseen muodostuva henkilörekisteri 
 

1. Rekisterinpitäjä Vaasan yliopisto, Wolffintie 34, 65100 Vaasa.

2. Yhteyshenkilö Professori Panu Kalmi, panu.kalmi@uwasa.fi, p. 029 449 8528.

3. Rekisterin nimi Tutkimusaineisto ”Investigame”

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Aineiston käyttöön on pyydetty lupa tietonsa antaneilta henkilöiltä. Aineiston käyttötarkoitus on tutkimuskäyttö. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää henkilön nimen ja syntymäajan, joka on yhdistetty hänen antamiinsa vastauksiin kyselyaineistoista ja muussa tutkimusaineistoissa, kuten hankkeessa toteutettavissa eksperimenteissä. Kyselyaineisto käsittelee taloudellista tietämystä, osakemarkkinatietämystä, pelaamista, taloudellista käyttäytymistä ja asenteita. Henkilötiedot säilytetään siihen asti, kunnes kaikki tiedot on yhdistetty. Henkilötiedot poistetaan viimeistään syyskuussa 2026.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Tallennettavat tiedot muodostuvat tai niitä pyydetään Investigame-tutkimushankkeeseen osallistuvissa kouluissa. Tietojen tallennukseen pyydetään aina henkilön lupa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja niitä käsittelee Investigame-tutkimushankkeessa työskentelevät Vaasan yliopiston, Pellervon taloustutkimuksen, Tampereen yliopiston ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:in tutkijat. Anonymisoitu aineisto saatetaan jossain vaiheessa arkistoida, mutta siinä vaiheessa siinä ei enää ole henkilötietoja eikä siitä pysty yksilöimään vastaajia. Henkilötietoja ei näin ollen luovuteta tietenkään myöskään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot kerää Pellervon taloustutkimus PTT, ja tietoihin on pääsy ainoastaan Investigame-tutkimusprojektin henkilökunnalla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai sen poistamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä, tai tietojen poistamista kokonaan. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää kirjallisesti tai suullisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kuukauden aikana.

**

Linkki kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/C8590519481D91DF