DiTArtIS - Network of Excellence in Digital Technologies and AI Solutions for Electromechanical and Power Systems Applications

Euroopan unionin osarahoittama

Digitalisaatio on avaintekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla se edistää vihreään energiaan siirtymistä, energiatehokkaita rakennuksia, kestävää liikennettä sekä teollisuuden digitaalista transformaatiota. Digitaaliset teknologiat ja tekoälyratkaisut voivat tuoda mukanaan toiminnallista tehokkuutta ja alentaa kustannuksia monilla toimialoilla. Lisäksi ne voivat mahdollistaa älykkäiden energia-/liikenne-/rakennusjärjestelmien kehittämisen ja käyttöönoton sekä lisätä ihmisten ja järjestelmien yhteyksiä. Digitaaliseen transitioon ja sen onnistuneeseen toteuttamiseen tarvitaan digitaalisten taitojen vahvistamista eri tasoilla alkaen tutkijoista, jotka ottavat analyyttisemmän ja empiirisemmän lähestymistavan (tarkastellen digitaalisten taitojen vaatimuksia ja digitaalisten taitojen puutteita), aina poliittisiin päättäjiin sekä koulutusohjelmien ja osaamisen kehittämisen tarjoajiin, jotka ottavat käytännönläheisen lähestymistavan uusia ohjelmia käynnistäessään.

DiTArtIS-hankkeen tehtävänä on tässä yhteydessä vahvistaa edunsaajien, erityisesti UTC:n, tutkimus- ja innovaatio-osaamista sekä parantaa heidän henkilökuntansa digitaalista osaamista. Tämä tehdään rakentamalla huippuosaajista koostuvia tiimejä uusien ideoiden kehittämiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi. Näin voidaan varmistaa, että UTC- ja twinning-kumppanit lisäävät kestävästi tieteellistä huippuosaamista ja innovaatiokapasiteettia sähkömekaanisten ja sähköjärjestelmien sovellusten alalla integroimalla digitaalisia teknologioita sekä tekoälyratkaisuja ja -tekniikoita.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
1 460 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
260 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Älykkäät sähköjärjestelmät
Uusiutuvat energiat
VEBIC
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat