public policy

Julkinen toiminta ja organisaatiot

Tutkimusryhmän esittely

Julkinen toiminta yhteiskunnan toimivuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin kulmakivenä

Julkisen toiminnan ja organisaatioiden tutkimusryhmä kokoaa yhteen aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen toimeliaan tutkijajoukon. Tieteenalakentässä edustamme kaikki hallintotieteitä.

Perinteisesti julkinen toiminta kattoi sen mitä julkiset organisaatiot (valtion, kuntien ja maakuntien) tekevät yhteiskunnan toimivuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nyt monet asiat tehdään hyödyntämällä voittoa tavoittelevien ja tavoittelemattomien yksityisten organisaatioiden panosta. Julkiset organisaatiot ovat myös perustaneet yksityiseksi luokiteltavissa olevia organisaatioita monia tehtäviään varten. Samoin monet näennäisesti julkiset organisaatiot ovat tosiasiassa julkisen ja yksityisen piirteitä yhdisteleviä hybridiorganisaatioita.

Julkinen toiminta on edelleen mielekästä ymmärtää toiminnaksi, jossa edistetään poliittisesti päätettyjä tavoitteita, ja ainakin pääsääntöisesti verorahaa käyttämällä. Sillä ei nyt lähtökohtaisesti ole samalla tavalla merkitystä ovatko tavoitteita edistävät ja verorahaa käyttävät organisaatiot yksityisiä vai julkisia. Julkisista tavoitteista ja resursseista johtuen yksityinenkään toiminta ei näissä uudelleenrakentuneissa julkisen toiminnan puitteissa ole normaalia liiketoimintaa tai kansalaistoimintaa. Tarkastelemmekin sen yksityisten organisaatioiden roolia osoituksena monimuotoistuvasta julkisesta toiminnasta. Tarkastelemme sitä myös aina huomioon ottaen sen, että uusien mahdollisuuksien mukana tulee myös uusia haasteita ratkaistavaksi.

Julkisen toiminnan ja organisaatioiden ikikysymysten – kuten politiikka vs. hallinto, julkiset vs. yleiset johtamismallit, johtaminen tieteenä vs. taitona, ammattijohtaminen vs. professiolähtöinen johtaminen, tehokkuus vs. vaikuttavuus, julkiset monopolit vs. markkinaehtoisuus, yksityiskohtainen ohjaus ja sääntely vs. itseohjautuvuus ja -sääntely jne. – ohella tutkimuskohteitamme ovat nimenomaan julkisen toiminnan ajankohtaiset haasteet. Näitä ovat kompleksisuus, pirulliset ongelmat ja tarve demokratian edistämiseen, palvelu- ja hallintojärjestelmien toimivuus, hyvän hallinnon ja perusoikeuksien turvaaminen, toimivien linkkien luominen innovaatiopolitiikan., aluekehittämisen ja älykkään alueellisen erikoistumisen välille sekä moninaiset johtamisen arvoihin ja etiikkaan liittyvät haasteet, joita julkisen toiminnan monimuotoistuminen on entisestään lisännyt.

Vanhat keinot ja mallit eivät riitä ongelmien ratkaisemiseen. Kaivataan uudenlaisia keinoja ja olemassa olevien keinojen uudenlaisia yhdistelmiä. Kaivataan innovatiivista tutkimusta, joka hyödyntää ja tarpeen mukaan kyseenalaistaa hallitsevaa tutkimusperinnettä.

Tutkimusryhmän johtajana toimii julkisjohtamisen professori Esa Hyyryläinen.

Ajankohtaista

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
GRETA— Vihreä murros! Väline alueelliseen älykkääseen erikoistumiseen Itämeren alueella - Julkinen toiminta ja organisaatiot, Johtaminen
Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin - Kompleksisuustutkimus, Julkinen toiminta ja organisaatiot, Johtaminen
Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä – Kaksoistapaustutkimus Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta (Lähiö-Inno) - InnoLab, Julkinen toiminta ja organisaatiot
FAIR – Finding innovations to accelerate implementation of eletric regional aviation - InnoLab, Johtaminen, Julkinen toiminta ja organisaatiot
Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä - InnoLab, Julkinen toiminta ja organisaatiot
Perusopetuksen valvonta ja nykytilan kehittämisen haasteet pohjoismaisessa kontekstissa - Julkinen toiminta ja organisaatiot, InnoLab
Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020) - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen, Julkinen toiminta ja organisaatiot
InnoDigi-driven inter-organizational network solutions - InnoLab, Julkinen toiminta ja organisaatiot, Digitaalinen talous, Johtaminen
Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? - InnoLab, Julkinen toiminta ja organisaatiot
Anti-Corruption Network for the EU-Commission Julkinen toiminta ja organisaatiot, InnoLab

Tutkimusryhmän jäsenet

Aluetiede

Samuli Aho
Samuli Aho
Projektitutkija

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Thomas Behrndt
Thomas Behrndt
Projektitutkija

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Johanna Hautala
Johanna Hautala
Apulaisprofessori, aluekehitys ja innovaatiopolitiikka (tenure track)

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8369
Tuomas Honkaniemi
Tuomas Honkaniemi
Projektitutkija

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8608
 • Fabriikki F322
Johanna Kalliokoski
Johanna Kalliokoski
Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8462
 • Fabriikki F314
Helka Kalliomäki
Helka Kalliomäki
Apulaisprofessori, aluetiede (tenure track)

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8411
 • Fabriikki F314
Mikko Karhu
Mikko Karhu
Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8267
 • Fabriikki F316
Ilkka Luoto
Ilkka Luoto
Yliopistonlehtori, aluetiede

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8383
 • Fabriikki F308
Åge Mariussen
Åge Mariussen

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • Fabriikki F307
Antti Mäenpää
Antti Mäenpää
Tutkijatohtori

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8531
 • Fabriikki F311
Mariia Niskavaara
Mariia Niskavaara
Projektitutkija

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8450
Kenneth Nordberg
Kenneth Nordberg
Tutkija

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Seija Virkkala
Seija Virkkala
Tutkimusjohtaja

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8335
 • Fabriikki F307

Julkisjohtaminen

Jari Autioniemi
Jari Autioniemi
Yliopisto-opettaja, julkisjohtaminen

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8127
 • Fabriikki F330
Christoph Demmke
Christoph Demmke
Professori, public management

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8991
 • Fabriikki F333
Esa Hyyryläinen
Esa Hyyryläinen
Professori, hallintotiede, erityisesti vertaileva hallintotied

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8341
 • Fabriikki F331
Anne Koski
Anne Koski
Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8594
Kirsi Lehto
Kirsi Lehto
Yliopistonlehtori

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8378
 • Fabriikki F329
Sofi Perikangas
Sofi Perikangas
Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8401
Ari Salminen
Ari Salminen
Professori emeritus

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Tervahovi B206
Sanna Tuurnas
Sanna Tuurnas
Yliopistotutkija

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8499
 • Fabriikki F336

Julkisoikeus

Ville Karjalainen
Ville Karjalainen
Projektitutkija

Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8522
Nora Korhonen
Nora Korhonen
Apurahatutkija

Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Eija Mäkinen
Eija Mäkinen
Professori emerita

Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Niina Mäntylä
Niina Mäntylä
Apulaisprofessori, julkisoikeus (tenure track)

Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8391
 • Fabriikki F341
Jyri Paasonen
Jyri Paasonen
Tutkijatohtori

Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8356
Laura Perttola
Laura Perttola
Yliopisto-opettaja, julkisoikeus

Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8214
 • Fabriikki F343
Kristian Siikavirta
Kristian Siikavirta
Yliopistonlehtori, julkisoikeus

Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8384
 • Fabriikki F340
Joonas Widlund
Joonas Widlund
Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8473
 • Fabriikki F344

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Harri Jalonen
Harri Jalonen
Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8596
 • Fabriikki F320
Susanna Kotamäki-Viinikka
Susanna Kotamäki-Viinikka
Yliopisto-opettaja, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Levón-instituutti, Avoin yliopisto

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8421
 • Konttori K104
Riikka Lehesvuo
Riikka Lehesvuo
Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8614
Juha Lindell
Juha Lindell
Yliopistonlehtori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8380
 • Fabriikki F322
Niklas Lundström
Niklas Lundström
Tutkijatohtori

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8381
 • Fabriikki F312
Tomi Niemi
Tomi Niemi
Apurahatutkija

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Fabriikki F324
Hanna-Kaisa Pernaa
Hanna-Kaisa Pernaa
Tutkijatohtori

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8236
 • Fabriikki F321
Harri Raisio
Harri Raisio
Yliopistonlehtori

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8589
 • Fabriikki F324
Aino Rantamäki
Aino Rantamäki
Projektitutkija

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Petri Uusikylä
Petri Uusikylä
Tutkimusjohtaja

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Pekka Valkama
Pekka Valkama
Apulaisprofessori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8099
 • Fabriikki F317
Pirkko Vartiainen
Pirkko Vartiainen
Professori emerita

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8349
 • Fabriikki F320
Petri Virtanen
Petri Virtanen
Professori, hallintotiede

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi