Vastuullista kuluttamista

Uutisia ja artikkeleita, joiden kategoria on Vastuullista kuluttamista

Uutishuoneen etusivulle

Vaasan yliopistossa tehtävä kestävän kuluttamisen tutkimus ja opetus edistävät ympäristöystävällisempiä kulutustottumuksia. Niihin kuuluvat muun muassa jätteen määrän vähentäminen, kierrätyksen suosiminen ja kestävien tuotteiden valitseminen. Vastuullista kuluttamista koskeva tutkimus ja opetus lisäävät myös ymmärrystä kuluttajien vastuusta ja vaikutusvallasta. Vaasan yliopistossa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vastuullinen kuluttaminen on osa laajempaa kestävää elämäntapaa: energiatehokkuutta, terveellisiä ruokailutottumuksia ja ympäristöystävällistä liikkumista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä oman toimintansa seurauksena. Haasteisiin tarttuu YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030, jolla on kova tavoite: kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi teemme töitä myös Vaasan yliopistossa. Klikkaamalla alla olevia ikoneja pääset tutustumaan esimerkkeihin kestävyystyöstämme.