Biokiertomoduuli – Liiketoimintaa hajautettuun ruokajärjestelmään

Hankkeessa laajennetaan Biomassa-atlasta ensisijaisesti pienten ja keskisuurten ruokaketjunyritysten käyttöön vauhdittamaan paikallisten kiertotaloussymbioosien syntyä. Biomassa-atlaksenkehitys aloitetaan ruuan- ja energiantuotannon ja energian hyödyntämisen yhdistämisestä. Energian lisäksi mallinnetaan biomassojen (hiilen) ja ravinteiden kiertoa systeemissä.

Työkalu laskee valitulle malliarvoketjulle investointitarpeen, taloudellisen kannattavuuden sekä ympäristövaikutukset. Tavoitteena on luoda sellaisia kustannustehokkaita arvoketjuja, joissa sivuvirrat hyödynnetään mahdollisimman pitkälle uusina tuotteina, tuotantoprosessien panokset minimoidaan ja panoksia kierrätetään eri tuotantosuuntien välillä. Biomassa-atlaksen uudet toiminnallisuudet avaavat laajasti uusia mahdollisuuksia rakentaa yhteistyötä ja luoda uusia verkottuneita toimintamalleja ruokaketjussa. Hajautetulla paikallisella ruuantuotannolla on mahdollista parantaa tuotannon ympäristöystävällisyyttä, esim. tehokkaammalla ravinteidenkierrätyksellä, ja vahvistaa ruuantuotannon omavaraisuutta. Paikallisilla elintarvikeyrittäjällä ei välttämättä ole kuitenkaan resursseja tai osaamista hyödyntää sivuvirtoja mahdollisimmantehokkaasti. Biomassa-atlaksen uuden version toivotaan lisäävän ja helpottavan ruokaketjuntoimijoiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen ohjausryhmään on valittu ruokaketjun ja yrityssymbioosien alalla vaikuttavia yrityksiä ja kehitysyhtiötä. Hankkeen yritysosapuolilta toivomme apua kehittää yritysten tarpeita parhaiten vastaava työkalu. Hankepartnereilla (Luke ja Vaasan Yliopisto) puolestaan on osaamista aiemman projektiyhteistyön pohjalta mallien ja laskurityökalujen kehittämisestä erityisestiruokajärjestelmään liittyen.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
216 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
66 976€
Kokonaisbudjetti
308 571€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
95 680€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Markkinointi ja viestintä
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit