VATACO - Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen

Suomen akatemia

Konsortiohankkeessa tutkitaan kaupunkien lähtökohtia ja edellytyksiä siirtyä integroituun kiertotalouteen.

Hankkeessa kysytään, miten jätteen sääntelyllä, kaupunkien kulutus- ja tuotantoprosessien integroinnilla, innovatiivisella sidosryhmäyhteistyöllä ja paikallisella, kansallisilla ja globaaleilla alustoilla tuotetaan lisäarvoa sekä kiertotalouden paikallisille toimijoille että laajemmin kaupunkiyhteisöille ja yhteiskunnalle.

Hankkeessa tutkitaan kotimaisia kaupunkitapauksia ja jätehuoltoyhtiöitä hankkimalla ja analysoimalla varsinkin asiakirja-aineistoja, asiantuntijahaastatteluja, ja laskenta-aineistoja. Ulkomaiset tutkimuskohteet ovat Norjassa, Skotlannissa, Hollannissa ja Japanissa.

Hanke tuottaa tapaustutkimuksia, kaupunki- ja yhtiövertailuja ja kiertotalouskaupunkia konstruoivia konsepteja ja malleja, joita kaupungit ja muut sidosryhmät voivat hyödyntää luodessaan yksityistä ja julkista arvoa kierrätys-, uusiokäyttö- ja muissa kiertotalouden prosesseissa.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
396 100€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Julkinen toiminta ja hallinto
Johtaminen
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Rahoittajat