Pakkausten uudelleenkäytön mahdollistava järjestelmä kehitteillä – Vaasan yliopisto ja VTT käynnistivät kunnianhimoisen tutkimushankkeen

Image
Vaasan yliopisto ja VTT ovat käynnistäneet yhteistyössä 21 muun organisaation kanssa laajan tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta pakkausten uudelleenkäytön edelläkävijä. Kotimaisen uudelleenkäyttöjärjestelmän lisäksi avainaloilla toimivilla suomalaisyrityksillä on hankkeen onnistuessa mahdollisuus ottaa merkittävä siivu vientimarkkinasta, jonka on arvioitu kasvavan 1,45 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä.

Päivittäistavaroiden verkkokaupan ja noutoruoan kasvavan kulutuksen vuoksi kertakäyttöpakkausten kysyntä on kasvanut. Se on johtanut maailmanlaajuisten jäteongelmien lisääntymiseen. Eurostatin mukaan vuosina 2009–2020 EU:ssa syntyvän pakkausjätteen kokonaismäärä kasvoi 20 prosenttia. Se on nyt 80 miljoonaa tonnia eli noin 178 kiloa jokaista EU-kansalaista kohden. Ilman radikaaleja muutoksia pakkausjätteen määrä kasvaa vielä 19 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Yhteiskehittämiseen perustuvan ja pääosin Business Finlandin rahoittaman Reusify-tutkimushankeen tavoitteena on kehittää järjestelmä, joka mahdollistaa pakkausten uudelleenkäytön Suomessa. Samalla se pyrkii vähentämään pakkausmateriaaleja, valmistuksessa käytettäviä fossiilisia raaka-aineita sekä pakkausjätettä. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa ja se kestää noin 2,5 vuotta.

– Pakkausten muuttuminen kertakäyttöisistä uudelleenkäytettäviin on merkittävä askel kohti kiertotaloutta. Se edellyttää liiketoimintaprosessien tarkastelemista laaja-alaisesti eri näkökulmista. Lisäksi tarvitaan vankka kumppaniverkosto, joka sitouttaa koko arvoketjun pakkausten tuottajista logistiikkaan, vähittäiskauppaan, huoltoon ja jätteenkäsittelyyn, selittää VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Konsortiossa on mukana merkittäviä toimijoita, kuten Suomen johtavat kauppaketjut S-ryhmä ja K-ryhmä, muovialan yritykset Borealis ja Orthex, jätehuoltoon ja jätteenkäsittelyyn erikoistuneita organisaatioita, kuten Lassila & Tikanoja, sekä ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Group Finland. Luettelo kaikista yhteistyökumppaneista löytyy tiedotteen lopusta.

– Tutkimushanke tarkastelee uudelleenkäytön eri ulottuvuuksia, kuten eri toimijoiden muodostamia ekosysteemejä ja liiketoimintamalleja, kierrätysjärjestelmien suunnittelua, kestopakkausratkaisuja sekä kestävyysskenaarioita ja kestävyyteen liittyviä kompromisseja. Lisäksi selvitämme, miten kuluttajat suhtautuvat uudelleenkäytettäviin pakkauksiin ja millaisin keinoin niiden kiinnostavuutta voitaisiin lisätä, kertoo vanhempi tutkija Kyösti PennanenVaasan yliopistosta.

Sen lisäksi, että tutkimushankkeessa kehitetään kierrätysjärjestelmää uudelleenkäytettäville pakkauksille, siinä syntyy uutta osaamista ja vientipotentiaalia laajalle joukolle suomalaisia teollisuuden toimijoita. Hanke avaa mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, tuottivat ne sitten pakkausten raaka-aineita, itse pakkauksia, seurantaa, koneita, logistiikkaa, puhdistusta, täyttöä, merkintöjä tai ohjelmistoratkaisuja. 

– Hanke istuu mainiosti Vaasan yliopiston markkinointi- ja kulutustutkimus -tutkimusryhmän osaamisprofiiliin ja erityiseen vahvuuteemme tuottaa kuluttajaymmärrykseen perustuvia liiketoimintakonsepteja yritysten välisissä verkostoissa. Meillä on hyviä kokemuksia vastaavanlaisista kiertotalouden hankkeista ja erityisesti tuotepakkaamisen kestävyystematiikasta, joten on hienoa syventää tätä osaamistamme ja tuottaa uutta tietoa yhteiskunnan ja yritysten kehitystarpeisiin, toteaa Vaasan yliopiston hankkeen vastuullinen johtaja, professori Hannu Makkonen.

Hankkeessa kehitettävien ratkaisujen arvioidaan kaupallistuvan arviolta kymmenen vuoden sisällä tuoden Suomeen potentiaalisesti yli miljardin edestä vientituloja.

Reusify-hanke linkittyy Borealis SPIRIT Veturi -ohjelmaan. Hankkeen ohella pyörii kuusi rinnakkaista projektia, joissa kehitetään uudelleenkäytettävien pakkausten tulevan arvoketjun kriittisiä osia. 

Reusify-hankkeeseen osallistuvat ja sitä rahoittavat organisaatiot:

 • Berner Oy
 • Borealis Polymers Oy
 • Cajo Technologies Oy
 • Compass Group Finland Oy
 • Elintarviketeollisuusliitto ETL ry
 • Kamu Collective Oy
 • K-ryhmä
 • Kiilto Oy
 • Lassila & Tikanoja Ympäristöpalvelut Oy
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • Muovipoli Oy
 • Oy Orthex Finland Ab
 • Päivittäistavarakauppa PTY ry
 • Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
 • Smart Set Oy
 • S-ryhmä
 • Pakkausten tuottajayhteisö Sumi Oy
 • Oy Tomra Ab
 • Transbox Oy
 • UPC Konsultointi Oy
 • UPM Raflatac Oy
 • Vaasan yliopisto
 • VTT
Mitä mieltä olit jutusta?