Tutkinnon sisällön tarkistus ja tutkintotodistus

Voit pyytää tutkinnon sisällön tarkistusta jo hyvissä ajoin ennen viimeisten opintosuoritusten valmistumista ja tutkintotodistuksen, kun olet suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot. Huomaathan, että vain läsnä olevaksi ilmoittautunut voi valmistua. Huolehdi läsnäoloilmoittautumisesi ajoissa kun olet valmistumassa lukukauden alussa.

Valmistumisen aikataulu

Opinnäytetyön tarkastamiseen varattava aika riippuu tarkastajista. Tarkastajilla on 30 päivää aikaa antaa lausuntonsa sekä arvosanaehdotuksensa tarkastettavaksi jätetystä pro gradu -tutkielmasta / diplomityöstä.

Koska kypsyysnäytteen tarkastamiseen tulee myös varata 30 päivää aikaa, on kypsyysnäytteeseen hyvä ilmoittautua välittömästi, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisessa muodossaan tarkastettavaksi. 

Täytä todistuspyyntölomake viimeistään valmistumisaikatauluun merkittynä päivänä ennen todistustenjakopäivää. Hyvissä ajoin sitä ennen on hyvä tarkistuttaa tutkinnon sisältö omaohjaajallasi.

Alakohtaiset aikataulut syksy 2021

Tutkinnon sisällön tarkistus

Tarkistuta tutkinnon sisältö omaohjaajallasi hyvissä ajoin ennen todistuspyyntölomakkeen jättämistä. Tarkistuspyyntö on hyvä lähettää jo esimerkiksi opinnäytetyön aloittamisen aikoihin, jolloin on aikaa vielä suorittaa viimeisiä opintoja.

Tutkintotodistuksen pyytäminen

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot, voit pyytää tutkintotodistuksen. Sinun on itse huolehdittava, että kaikki vaadittavat opintosuoritukset on hyväksytty ja merkitty opintorekisteriin valmistumisaikataulun mukaisesti. Katso oman alasi valmistumisaikataulu. Myös kandidaatin tutkielman, pro gradu -tutkielman tai diplomityön sekä kypsyysnäytteen tulee olla hyväksytty.

Kandidaatiksi valmistuvat täyttävät Kandipalaute-kyselyn todistuspyynnön jättämisen yhteydessä. Kandipalaute on valtakunnallinen kysely, jolla selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittavien tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Yliopisto käyttää kyselyn tuloksia koulutuksen kehittämiseen ja laadun arviointiin. Kyselyyn vastaavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot. Kysely on osa kandidaatiksi valmistumisen prosessia. Kyselyn lopuksi sinut ohjataan todistuspyyntölomakkeeseen.

HUOM! Kun täytät todistuspyyntölomaketta Javascript pitää selaimessa olla päällä.

Tutkintotodistuksen sisältö

Tutkintotodistukseen merkittävät opintosuunnan opintojen ja sivuaineiden arvosanat lasketaan opintosuoritusten arvosanoista opintopistemäärää painottavana keskiarvona. Keskiarvot näkyvät virallisesta opintosuoritusotteesta.

Kaikki valmistuvat saavat tutkintotodistuksen yhteydessä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen selvityksen tutkintoon kuuluvista opinnoista (Diploma Supplement) sekä englanninkielisen opintosuoritusotteen.

Tutkintotodistuksen noutaminen tai toimittaminen

Akateemiset yksiköt myöntävät tutkintotodistuksia kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuunottamatta.

Poikkeusaikana todistus toimitetaan valmistuville ainostaan postitse

Tutkintotodistus postitetaan sinulle valmistumispäivänä kirjattuna kirjeenä todistuspyyntölomakkeessa ilmoittamaasi postiosoitteeseen. Kirjattu kirje toimitetaan vastaanottajalle Pohjoismaissa 2–4 työpäivän aikana ja Pohjoismaiden ulkopuolella 3–10 työpäivän aikana. 

Kun liikkuminen kampuksella on jälleen sallittua

Kun valmistut muulloin kuin publiikkipäivänä tai et osallistu publiikkiin, voit noutaa todistuksesi valmistumispäivänä klo 12–13 tai sopimuksen mukaan

  • Tervahovin 3. kerroksen lähipalvelupisteestä: kauppatieteet
  • Fabriikin 4. kerroksen lähipalvelupisteestä (F427): hallintotieteet, kielet, viestintätieteet, tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede sekä tekniikka.

Todistus voidaan myös postittaa sinulle kirjattuna kirjeenä todistuspyyntölomakkeessa ilmoittamaasi postiosoitteeseen.

Tutkintotodistuksen käännökset ja jäljennökset

Tutkintotodistus on suomenkielinen. Jos opiskelija valmistuu englanninkielisestä ohjelmasta, hän saa suomenkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielisen tutkintotodistuksen. Opiskelija saa tutkintotodistuksen mukana aina sekä suomenkielisen että englanninkielisen opintosuoritusotteen.

Tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteiden lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplement -liitteen, jossa kerrotaan tutkinnon sisällöstä englanniksi.

Yliopisto ei anna käännöksiä tutkintotodistuksista. Jos tutkinnon suorittanut tarvitsee tutkintotodistuksesta käännöksen, hän joutuu itse käännättämään todistuksen. Käännöstyöhön suositellaan auktorisoitua kääntäjää.

Mikäli tutkinnon suorittanut itse tai joku muu taho on kadottanut tai turmellut tutkintotodistuksen sen jälkeen, kun tutkintotodistus on luovutettu tutkinnon suorittaneelle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle, allekirjoitetusta ja leimatusta tutkintotodistuksesta annetaan kopio.

Uusi alkuperäinen tutkintotodistus annetaan tutkinnon suorittaneelle pyynnöstä, jos yliopiston lähettämä todistus on kadonnut postissa ennen kuin todistus on luovutettu tutkinnon suorittaneelle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle.

Tutkinnon suorittanut, joka on korjannut sukupuoltaan, saa pyydettäessä uuden tutkintotodistuksen, johon on korjattu uudet henkilötiedot.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?